سید حسن نصرالله:

اوضاع در منطقه به نفع محور مقاومت به پیش می رود

به گزارش نویدتهران وبه نقل از المیادین،دبیر کل حزب الله لبنان گفت: اوضاع در منطقه به نفع محور مقاومت از سوریه گرفته تا یمن به پیش می رود.

دبیر کل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد ­اگر برخی ها به تغییرات منطقه ای برای تشکیل دولت در لبنان دل بسته اند، باید دست از این دل بستگی خود بردارند. مشکل تأخیر در تشکیل دولت در لبنان به نبود معیارها ارتباط دارد. سهمهای وزارتخانه ها براساس نتایج انتخابات پارلمانی یا بر اساس میزان مقبولیت مردمی واقعی احزاب مشخص شود. طرفها باید خواسته هایشان را پایین بیاورند و دولت به سرعت تشکیل شود.

برای کمک به بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان آماده ایم
دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه اظهار داشت ­کسی از بازگشت اجباری آوارگان سوری به کشورشان صحبت نکرده است بلکه صحبت از بازگشت امن و داوطلبانه آنهاست. برخی طرفها و برخی سازمانهای بین المللی و محلی ، آوارگان سوری را با دادن اطلاعات غلط و نادرست از بازگشت به کشورشان می ترسانند. برای کمک به بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان آماده ایم. یک گروه و نیز کمیته هایی در حزب الله برای کمک به بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری به کشورشان تشکیل داده ایم.

رسوایی نظامی بزرگی برای ائتلاف متجاوز به یمن در الحدیده

سید حسن نصرالله گفت رسوایی نظامی بزرگی برای ائتلاف متجاوز به یمن تحت فرماندهی عربستان در نبرد الحدیده در غرب یمن رخ داد. ائتلاف متجاوز به یمن تحت فرماندهی سعودی از چندین ماه قبل خود را برای جنگ الحدیده آماده و مجهز کرد و در همان آغاز نبرد متحمل شکست سنگینی شد. ائتلاف متجاوز به یمن از سرتاسر جهان مزدورانی را به خدمت گرفت و در نبرد الحدیده از تجهیزات نظامی پیشرفته و سنگینی استفاده کرد.
وی افزود هر آنچه که درباره پیروزی های ائتلاف متجاوز به یمن گفته می شود چیزی است که از رسانه ها و شبکه های تلویزیونی وابسته به عربستان پخش می شود و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.