مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:

اهمیت هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمان‌های بیمه‌گر، باید به دنبال جلوگیری از ایجاد ‏هم‌پوشانی جدید باشیم. از طرفی کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.‏
مهندس طاهر موهبتی در دومین جلسه هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر پایه كه در محل سازمان بيمه سلامت ايران برگزار شد، گفت: در اجرای قانون بودجه ‏سال ۹۷ و قانون برنامه ششم توسعه، تفاهمنامه‌ای بین سازمان‌های بیمه‌گر مبادله شد که یکی از مهم‌ترین کارها ایجاد جمعیت بیمه ‏شدگان، استحقاق سنجی، رفع هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای و اجرای راهنماهای بالینی بود. هرچند در قانون، مسئولیت استحقاق سنجی و رفع ‏هم‌پوشانی بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده، اما واقعیت این است که اگر در محیط و با سازمان‌های بیمه‌گر به وحدت رویه ‏نرسیم، مثل بسیاری از تصمیم‌های دیگر با مشکل مواجه می‌شدیم.‏

وی افزود: جلسه‌های بسیار منظمی در زمینه استحقاق سنجی و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای و اجرای راهنماهای بالینی برگزار شد. امروز ‏بعد از تجربه‌ای ۶ ماهه، همه سازمان‌های بیمه‌گر به صورت یکسان تصمیم می‌گیرند تا رفع هم‌پوشانی بین سازمان‌های بیمه‌گر تسری ‏پیدا کند.‏
مهندس موهبتی ادامه داد: تاکنون ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد هم پوشانى با سازمان تامین اجتماعی وجود داشته كه تاكنون ۲ میلیون ‏هم‌پوشانی بیمه‌ای حذف شده و بخش باقی‌مانده این هم‌پوشانی‌ها بیشتر مربوط به بیمه روستاییان است. البته مهم‌تر از رفع هم‌پوشانی، ‏جلوگیری از ایجاد هم‌پوشانی بیمه‌ای جدید است. با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمان‌های بیمه‌گر، باید به دنبال جلوگیری از ‏ایجاد هم‌پوشانی جدید باشیم. از طرفی کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.‏
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: اطلاعات بیمه شدگان به سازمان بیمه درمانی نیروهای مسلح داده شد و تاکنون ۶۵ هزار نفر ‏رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای نیز با این سازمان انجام شده است. درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تصمیم گرفته شد که هر جا در قسمت ‏شهری هم‌پوشانی وجود داشته باشد، بیمه سلامت حذف شده و در روستاها، دفترچه کمیته امداد حذف شود.‏

وی اظهار کرد: در حال حاضر همه سازمان‌های بیمه‌گر به وجود سیستم الکترونیک اعتقاد دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند.‏

مهندس موهبتی در ادامه درباره شیوه‌نامه همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی گفت: در این راستا پیش‌نویسی آماده و به ‏همه سازمان‌های بیمه‌گر ارسال شد که این شیوه‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر سازمان‌های بیمه‌گر پایه ‏انجام شد.‏

گفتنى است در این جلسه شیوه‌نامه همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی به امضاى مديرعامل سازمان بيمه سلامت، مديرعامل بيمه خدمات نيروهاى مسلح و مديرعامل سازمان تامين اجتماعى رسيد.