بهرام قاسمی:

انگلیس در جایگاهی نیست که به دیگران اتهام بزند

به گزارش نویدتهران،قاسمی گفت: انگلیس بدون تردید در جنایات جنگی صورت گرفته در یمن از طریق فروش سلاح و ارائه کمک های لجستیکی و اطلاعاتی به کشورهای متجاوز و کمک به محاصره ضد انسانی یمنی ها دخالت و مسئولیت دارد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات مندرج در بیانیه مشترک وزیر خارجه و وزیر توسعه بین المللی انگلیس مبنی بر ارسال سلاح از طرف جمهوری اسلامی ایران به یمن، اظهار داشت: انگلیس بدون تردید در جنایات جنگی صورت گرفته در سه سال گذشته در یمن از طریق فروش سلاح و ارائه کمک های لجستیکی و اطلاعاتی به کشورهای متجاوز به یمن و کمک به محاصره ضد انسانی علیه مردم این کشور دخالت و مسئولیت مستقیم دارد؛ بنابراین این کشور در جایگاهی نیست که به دیگران اتهام بزند و بهتر آن است به جای دادن آدرس غلط و فرار از مسئولیت خود در جنگ تحمیلی به مردم بی دفاع و مظلوم یمن، به رویکرد فرصت طلبانه و منفعت جویانه خود در این جنگ کور، هر چه سریع تر پایان دهد.

قاسمی افزود: چنانچه انگلیس در ادعای خود مبنی بر تلاش برای یافتن راهکار سیاسی برای بحران یمن صادق است بهتر است از خریداران بزرگ سلاح های انگلیسی در ائتلاف جنگ علیه یمن بخواهد با توقف جنگ و رفع محاصره ظالمانه مردم این کشور، زمینه را برای انجام گفتگوهای یمنی – یمنی فراهم نمایند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: برای افکار عمومی دنیا کاملا روشن است که جنایات جنگی صورت گرفته در یمن با سلاح هایی از منشاء انگلیس و آمریکا بوده و قطعا فرافکنی و اتهامات بی اساس آن کشور نافی مسئولیت کشورهای تامین کننده سلاح برای ائتلاف عربی در جنایات جنگی صورت گرفته در یمن نخواهد بود.

قاسمی با اشاره به طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان بحران یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از زمان تجاوز نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن تاکید داشته است که این بحران صرفا راهکار سیاسی دارد و تاکنون نیز نه تنها مانعی برای برقراری آتش بس ایجاد نکرده بلکه بارها آمادگی خود را برای کمک به یافتن راهکار سیاسی بین طرف های درگیر در جنگ اعلام نموده است.