آذری جهرمی:

انقلاب صنعتی چهارم بدون مدیریت فایده ای ندارد

به گزارش نویدتهران،آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بازدید از دانشکده پست و مخابرات در جلسه با مدیران و اعضای هیات علمی، با تبریک سال جدید تحصیلی، گفت: وضعیت دانشکده پر فراز و نشیب بوده اما در بخش ساختار علمی گام های خوبی برداشته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود با تاکید بر حفظ ساختار جدید «دانشکده» افزود: دانشکده پست و مخابرات باید به پژوهشگاهی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات تبدیل شود و مدل های تامین این تحول و ساختار را تامین کند.
آذری جهرمی تاکید کرد: این پروسه نیازمند برنامه ریزی دقیق و منظم است و لازمه این بحث باید خود مجموعه دانشکده باشد و با نهایت قدرت به این امر اهتمام ورزد.
وی گفت: با توجه به تحولات در عرصه دیجیتال این «دانشکده» و مجموعه وزارت ارتباطات باید گام به گام توسعه پیدا کند. همگام این تحولات که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نام برده می شود جهت گیری ها باید در عرصه مدیریت عوض شود چراکه انقلاب صنعتی چهارم بدون مدیریت فایده ای ندارد.