فرمانده سپاه جلفا:

انقلاب اسلامی برگرفته از قیام عاشورای حسینی است

به گزارش نویدتهران،فرمانده سپاه جلفا، انقلاب اسلامی را برگرفته از قیام عاشورای حسینی دانست و گفت: همه اولیای الهی در دوران خود در مسیر حق حرکت کرده اند و انقلاب اسلامی نیز نقشه مسیر خود را از عاشورای حسینی گرفته است.

خلیل شریفی، پیروزی انقلاب اسلامی را تحقق وعده الهی در خصوص پیروزی کسانی که به یاری خدا شتافته اند خواند و افزود: وقتی امام راحل و ملت انقلابی و حسینی برای دفاع از اسلام قیام کردند خداوند نیز بر اساس وعده ای که داده بود آن ها را یاری کرد و به پیروزی رساند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه راه امام خمینی(ره)، فرابخش خواهد بود، بیان کرد: ما وظیفه داریم این انقلاب را ارج نهیم و در جهت صدور انقلاب اسلامی تلاش کنیم و این صدور زمانی تحقق می بابد که راهی که امام بزرگوار به ما یاد داد یعنی ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار را ادامه دهیم.

شریفی اضافه کرد: ملت انقلابی در راهیمایی باشکوه ۲۲ بهمن، بازهم وفاداری خودشان را به آرمان های والای انقلاب نشان خواهند داد و با وحدت کلمه، اقتدار و عزت و سرافرازی خود را به جهانیان به نمایش خواهند گذاشت و بار دیگر حماسه پرشکوه دیگری را رقم می زنند و دشمنان و مخالفان نظام مقدس را ناکام و مایوس خواهند کرد.