فرمانده نیروی دریایی ارتش:

انسجام و همبستگی نیروهای مسلح ما برای هر دشمنی تهدید است

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: انسجام و همبستگی نیروهای مسلح در کشور برای هر دشمنی تهدید است.
امیردریادار دکتر حبیب الله سیاری در مورد قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در مرزهای آبی کشور بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز یک کشور بالنده و مستقل است نه تنها در عرصه های زمینی و هوایی بلکه در عرصه های دریایی بویژه حضور در دریاهای آزاد که برای حفظ منابع و منافع جمهوری اسلامی ایران حضوری قدرتمند دارد.
وی عنوان کرد: رژه نیروهای مسلح که امروز گوشه ای از توانمندی ها و هماهگی میان نیروهای مسلح را مشاهده کردید نمونه ای از توانمندی جمهوری اسلامی در ترکیب تمامی نیروهای مسلح موجود در داخل کشور است و چقدر این انسجام و وحدت میان نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت قهرمان اسلامی شیرین و زیباست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: همبستگی و انسجام میان تمامی قوای مسلح در جمهوری اسلامی باعث می شود که هیچ تهدیدی به خود اجازه ندهد نگاه چپ به جمهوری اسلامی ایران کنند.
وی تاکید کرد: هرگونه تهدیدی از سوی هر متجاوزی که باشد بی پاسخ نخواهد ماند و پاسخی محکم خواهد دید. اگر در دریا باشد در قعر دریاها مدفون خواهد شد، اگر در هوا باشد از بین خواهد رفت و اگر در زمین باشد تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داده که قدرت ایران در زمین هم مثال زدنی است.
امیردریادار سیاری اظهارداشت: بنابراین این همبستگی و وحدت و انسجام و با هم بودن نیروهای مسلح در شکل ها و توان های مختلف مجموعه هایی را بوجود می آورد که برای هر بیننده ای در داخل کشور زیباست و برای همه دشمنان نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمامی تهدیدات خارجی است.