عنایت سالاریان خبرداد؛

اندیشکده دانش پژوهان جوان راه اندازی می شود

به گزارش نویدتهران،معاون مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: اندیشکدة دانش پژوهان جوان با هدف اعتلای سطح علمی دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور از طریق تشکیل گروه های پژوهشی و علمی و گسترش تعاملات مستمر با مدال آوران راه اندازی می شود.
عنایت سالاریان اظهار کرد: این اندیشکده با هدف تشکیل اتاق فکر باشگاه دانش پژوهان راه اندازیمی شود تا ضمن فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای افزایش علاقة دانش آموزان و جوانان از طریق برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی، خدمات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز را هم با آنان ارائه دهد.

وی در بیان ضرورت های تشکیل این اندیشکده، به تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت از استادان و صاحب نظران و ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای مطالعات و تحقیقات علمی از طریق تشکیل گروه های پژوهشی و علمی اشاره کرد و افزود: گسترش تعاملات با مدال آوران از طریق برگزاری همایش سالانه با حضور اعضای باشگاه و مدال آوران مقیم خارج از کشور و همچنین تقویت ارتباطات اثر بخش دانش پژوهان و اعضای باشگاه با کمیته های علمی و مسئولان باشگاه، از دیگر ضرورت های تشکیل اندیشکدة دانش پزوهان جوان ذکر شده در اساسنامة آن است.

معاون مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان خاطر نشان کرد: انتظارات ویژه از اندیشکدة دانش پژوهان جوان این است که از طریق ایجاد صندوق قرض الحسنة حمایت از دانش پژوهان ، احیای انتشارات باشگاه دانش پژوهان ، احیاء و راه اندازی فصلنامة دانش پژوهان، تدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموزشی در زمینة فعالیت های باشگاه ، ایجاد کتابخانه و آزمایشگاه ها و تأمین وسایل آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، توسعة آموزش های مجازی، ایجاد بانک اطلاعات مدال آوران ملی و جهانی و تقدیر و تکریم از پیشکسوتان باشگاه، مدال آوران و صاحب نظران ، اهداف تشکیل این اندیشکده محقق شود.

سالاریان تصریح کرد: هیأت اجرایی اندیشکدة دانش پژوهان جوان ، متشکل از؛ مسئول اندیشکده، یکی از رؤسای کمیته های علمی، معاون دانش پژوهان جوان ، سه نفر از مدیران موفق ، دونفر از مدال آوران المپیاد های علمی کشوری ، دونفر از مدال آوران جهانی و سه نفر از مدال آوران مقیم خارج از کشور است .

وی با اشاره به اینکه اعضای اندیشکدة دانش پژوهان جوان را جوانان ۱۵ تا ۲۵ سالة مدال آور تشکیل می دهد، اظهار کرد: جلسات اندیشکده، ماهانه تشکیل می شود و همکاری در آن داوطلبانه و افتخاری است؛ ضمن آنکه دفتر مرکزی دانشکده در تهران در محل ساختمان معاونت دانش پژوهان خواهد بود.