وزير بهداشت در نخستين همايش سالانه انجمن علمي روان درماني ايران:

انجمن ها، به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند

به گزارش نویدتهران،وزیر بهداشت با بیان این که اميدوارم در دولت دوم دكتر روحاني استفاده بيشتري از نقش انجمن ها صورت گيرد، خاطرنشان كرد: در عين حال نيز از انجمن ها مي خواهيم منافع ملي و مشكلات مردم را مدنظر قرار دهند و به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند.

دكتر سيدحسن هاشمي در نخستين همايش سالانه انجمن علمي روان درماني ايران درخصوص نقش موثر انجمن ها گفت: هم در قانون اساسي اشاره شده و هم رييس جمهور بر استفاده از ظرفيت هاي مختلف جامعه براي دستيابي به تصميم مناسب و استفاده از خرد جمعي و مشاركت مردم در تصميم سازي ها و اجراي برنامه ها تاکید دارد.

دكتر هاشمي با اشاره به آمار انجمن های علمی، ادامه داد: حدود ٢٠٠ انجمن در وزارت بهداشت و ٤٠٠ انجمن در وزارت علوم وجود دارد كه أكثريت آنها هم فعاليت ابتدائی دارند كه البته موضوعات آنها با مسايل جامعه بي ربط نيست و تعدادي از این ۲۰۰ انجمن كه حدود ١٥٠ مجموعه را شامل می شود، در وزارت بهداشت فعال هستند و اين فرصتي براي وزارتخانه است تا از اين ظرفيت ها حداكثر بهره را ببرد.

وزير بهداشت گفت: متاسفانه تاكنون ساز و كار مناسبي در وزارت بهداشت نداشتيم، يعني مجموعه اين ٢٠٠ انجمن را كه مي توانند بازوي علمي و پژوهشي باشند و حتي در حوزه هاي فني نقش مشورتي را در معاونت هاي مختلف و دانشگاه ها إيفا كنند، در مديريت چند كارشناس محدود شده است.

دكتر هاشمي توضيح داد؛ طبيعي است كه انجمن ها مهجور مانده اند و درعين حال نمي توانند نقش آفرين باشند به ويژه اينكه در برخي بخش ها هم كار دست كارشناساني است كه علاقه اي ندارند در كارشان مداخله ای صورت گيرد.

وزير بهداشت افزود؛ اینکه در حوزه تدوين برنامه ها، دارو و خدمات در آينده چگونه تصميم گيري مي شود، فقط به وزارت بهداشت مربوط نيست، بلكه به نقش آفريني انجمن ها نيز مربوط مي شود، البته اين اشكال هم وجود دارد كه خود ما هم در انجمن ها دچار رخوت و سستي شده ايم و انجمنی نمي تواند ادعا كند كه ٤ يا ٥ برنامه ارائه داده است و مورد توجه قرار نگرفته است؛ در سطوح مدیریتی هم منتظر می مانیم تا مراجعه اي باشد و بعد در آن مراجعه اول، ببينيم نكات منفي چيست و بعد به عوامل اصلي توجه كنيم.

اميدوارم در دولت دوم دكتر روحاني استفاده بيشتري از نقش انجمن ها صورت گيرد

دكتر هاشمي با ابراز امیدواری بر توجه به نقش انجمنها در دولت دوم دكتر روحاني، خاطرنشان كرد: در عين حال نيز از انجمن ها مي خواهيم منافع ملي و مشكلات مردم را مدنظر قرار دهند و به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هم پوشانی های رشته های روان درمانی نیز گفت: ما در تراز علمي و استانداردهاي خود بايد افرادي را تربيت كنيم كه دوگانه عمل نكنند؛ آموزش، مهارت و عملكرد دوگانه، بيشتر جامعه را دچار مشكل مي كند و در اين حوزه هم، سازمان نظام روانشناسي بيش از يك سال و نيم است كه در عرصه مديريت بلاتكليف است.

دكتر هاشمي افزود: در حوزه آموزش هم به اين دوگانگي كه منشأ علمي هم ندارد، دامن زده شده و گسترش پيدا كرده است.

وزير بهداشت در توضيح راه حل مشكل كم توجهي به آموزش و دوگانه عمل كردن در حوزه سلامت روان گفت: بايد تصميم گيرندگان تصميم بگيرند اما متاسفانه هم در حوزه روان درماني و هم مديريت آموزش در اين بخش مسئولین مربوطه دچار ترديد هستند.

دكتر هاشمي ادامه داد: من به سهم خود تلاش كردم و درعين حال صبوري به خرج دادم اما فكر ميكنم چاره كار دست عقلاي اين رشته باشد.

وزير بهداشت تاکید كرد: نبايد بين روانشناسي، روانپزشكي، وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد فاصله اي وجود داشته بأشد و به نظر بنده اگر انجمن ها حرف شان يكي باشد، مجريان تابع خواهند بود و در شرایطی كه از بالا نمي توان كاري كرد، خودشان دست به كار می شوند.

دكتر هاشمي با اشاره به اينكه چون رشته روان درماني با سلامت مردم سروكار دارد، ساز و كار آن هم بايد در دستگاه سلامت ديده شود، بيان كرد: در مورد دانشگاه آزاد، آن بخشي كه از ما مجوز گرفتند، از امروز اختيار دست انجمن ها است و مي توانند ارزيابي کنند تا اگر اشكالي وجود دارد، در شوراي گسترش مطرح كنيم اما اشكال در آن بخشي است كه از وزارت علوم مجوز گرفته است و بايد گفت بخشي از آموزش در آن سيستم، بيمار است.

وزير بهداشت درخصوص ظرفيت دانشگاه آزاد و چرايي کاهش ظرفیت برخي از رشته های علوم پزشکی این دانشگاه توضيح داد: در ابتدای دولت يازدهم ٢٨ هزار صندلي در دانشگاه آزاد مربوط به رشته هاي علوم پزشكي بود اما امروز به ٩ هزار کاهش پیدا کرده است، زيرا به كمك خود دانشگاه آزاد ارزيابي كرديم و صندلي هايي كه بيمار و استاد نداشت، تعطيل شد، مگر مي شود، كسي در رشته روانشناسی باليني آموزش ببيند اما با بيمار سروكار نداشته باشد؟ این مسئله بيشتر خيانت است تا اينكه خدمت به كشور باشد. دكتر ولايتي كه رييس هيات امناي دانشگاه هستند، خودشان پزشك هستند و حتما گوش شنوا دارند، بنابراين با ايشان صحبت كنيد، قطعا مسئوليت پذير خواهند بود، و فقط به نقد اكتفا نكنيد بلكه با تشکیل جلسات کارشناسی و مراجعه، اشکالات را منتقل و با کمک همان مجموعه ها چالشهای علمی را برطرف کنید.