سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد:

انجام 60510 ماموریت توسط اورژانس از ابتدای طرح سلامت نوروزی تا کنون

به گزارش نویدتهران،سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای طرح سلامت نوروزی(24 اسفندماه 96) تا کنون 60510 ماموریت توسط اورژانس 115 در کشور انجام شده 14624 ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در این حوادث، 11208 نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند.

دکتر پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر، اظهار داشت: در این مدت، 45886 ماموریت حوادث غیرترافیکی توسط اورژانس 115 در کشور انجام شد که 18784 نفر از مصدومین این حوادث به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در روز اول فروردین ماه سال 97 و تا ساعت 20 تعداد 4150 ماموریت اورژانسی در کشور انجام شده که 1250 ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و 2900 ماموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به انتقال 517 نفر از مصدومین حوادث ترافیکی در روز جاری به بیمارستانها، اضافه کرد: امروز در حوادث غیرترافیکی نیز 921 نفر به بیمارستانها انتقال داده شدند.

دکتر کولیوند در خصوص ماموریت های اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی، گفت: از 24 اسفند تا ساعت 20 روز اول فروردین97، تعداد 54 ماموریت توسط بالگردهای اورژانس هوایی انجام شده که در مجموع 89 مصدوم و بیمار حوادث ترافیکی و غیرترافیکی به مراکز درمانی منتقل شده اند.