سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد:

انجام 187298 ماموریت توسط اورژانس 115 از ابتدای طرح سلامت نوروزی تا کنون

به گزارش نویدتهران،سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: اورژانس 115 کشور از ابتدای طرح سلامت نوروزی(24 اسفند96) تا کنون، 187 هزار و 298 ماموریت انجام داده که 41 هزار و 290 ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و 146 هزار و 8 ماموریت نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

دکتر پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر، افزود: اورژانس 115 در ماموریت های خود در طرح سلامت نوروزی توانسته 35 هزار و 680 مصدوم حوادث ترافیکی و 60 هزار و 790 بیمار حوادث غیرترافیکی را به بیمارستانها منتقل، سه هزار و 709 نفر از مصدومین حوادث ترافیکی و 31 هزار و 591 بیمار حوادث غیرترافیکی را در محل درمان کند.

وی تصریح کرد: در طرح سلامت نوروزی و تا کنون، 45 هزار و 593 نفر به ایستگاه های سلامت در سطح کشور مراجعه کرده اند همچنین پرسنل اورژانس مستقر در این ایستگاه ها موفق به انجام دو هزار و 450 ماموریت ترافیکی و 43 هزار و 143 ماموریت غیرترافیکی شدند که در مجموع، یک هزار و 326 مصدوم و بیمار را به بیمارستانها منتقل و 43 هزار و 959 نفر را نیز در محل، درمان کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور تعداد ماموریت های اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی را 200 ماموریت عنوان کرد و افزود: اورژانس هوایی در این مدت توانست 337 بیمار و مصدوم را به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل کند که 213 نفر مربوط به حوادث ترافیکی و 124 نفر نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بودند.

دکتر کولیوند در خصوص عملکرد اورژانس بیمارستانها در طرح سلامت نوروزی، گفت: از ابتدای طرح سلامت نوروزی تا کنون، دو میلیون و 138 هزار و 39 نفر به اورژانس بیمارستانهای دولتی مراجعه کرده اند و برای آنها 32 هزار و 656 عمل جراحی اورژانسی و 21 هزار و 311 عمل جراحی غیراورژانسی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در مدت یاد شده، 46 هزار و 407 بیمار قلبی، 30 هزار و 505 بیمار تنفسی، 4 هزار و 843 بیمار دچار سکته مغزی و 35 هزار و 248 بیمار با مسمومیت گوارشی در بیمارستانهای کشور پذیرش شده اند که 80 هزار و 646 نفر در بخش های مراقبت های ویژه بستری و 84 هزار و 314 نفر نیز در سایر بخش های بیمارستانی، بستری شده اند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به انجام 761 هزار و 614 بازدید توسط اکیپ های بازرسی بهداشت محیط وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این اکیپ های بازرسی، 27 هزار و 94 مورد بازرسی از اماکن بین راهی انجام داده اند.

دکتر کولیوند یادآور شد: در بازرسی های اکیپ های بهداشت محیط وزارت بهداشت، 10 هزار و 60 مرکز متخلف به مراجع قضایی معرفی و دو هزار و 68 مرکز متخلف نیز پلمپ شده اند.

به گفته سرپرست سازمان اورژانس کشور، از ابتدای طرح سلامت نوروزی بهداشت محیط(15 اسفند96) تا کنون، یک هزار و 341 تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی، معدوم شده است.