با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی؛

انجام پژوهش تدوين سند ملي آموزش زبان و ادبيات فارسی

محققان کشور در پروژه‌ای که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی دادند موفق به طراحی سند ملی آموزش زبان فارسی شدند تا این سند در کیفی‌سازی برنامه‌ریزی زبان و زبان آموزی و نظام مدیریتی نقش خود را ایفا کند.

به گزارش نویدتهران، طراحی سند ملی آموزش زبان فارسی با هدف کیفی سازی برنامه ریزی زبان، برنامه ریزی زبان آموزی و نظام مدیریتی و اجرایی پویا همچنین هدف آرمانی توسعه زبان فارسی بعنوان زبان علم و فرهنگ در داخل و خارج کشور با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی توسط محققان کشور در فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام شد. در واقع هدف از این پژوهش این است است كه با مبنا قراردادن سندهاي بالادستي اعم از قانون اساسي، سند چشم انداز و نقشه جامع علمي كشور استانداردها و راهبردهاي ويژه ايي برای شفاف سازي كليه فعاليت هاي  آموزش زبان فارسي ارائه شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع روشی تركيبي متشكل از دو روش تحليل محتوا و خبرگي آموزشي برای انجام این پژوهش استفاده شد. در نهایت نیز سيماي كنوني برنامه ريزي زبان و برنامه ريزي زبان آموزي در ايران و پيشنهاد استفاده از چارچوب مرجع زبان آموزي اتحاديه اروپا با توجه به ويژگي هاي فرهنگ ملي ايران به عنوان نتیجه ارائه شد. می توان اینگونه بیان کرد که این پژوهش راهگشاي تدوين سند ملي آموزش زبان فارسي است كه دستمايه اصلي تصميم گيري هاي مديريتي، برنامه ريزي و اجرايي است و راه را براي وحدت رويه در اين امر مهم هموار خواهد كرد.
همچنین براي پياده سازي سند،لازم است سامانه مجازي باعنوان شبكه ملي آموزش زبان و فرهنگ ايران طراحي و پياده سازي شود و روند فعاليت نهادها و موسسات مسئول بطور شفاف در شبكه قابل ملاحظه و پايش باشد.
باید به این نکته توجه کرد که تنها متولي برنامه ريزی زبان دولت‌ها و سازمان‌ها نيستند، بلكه همه اقشار و آحاد جامعه را بايد متولي برنامه ريزي دانست. زيرا هر محصول زباني كه توليد مي شود بايد مورد توجه و قبول افراد آن جامعه زباني نيز واقع شود. شناسايي مخاطبان برنامه ريزي زبان و ايجاد ارتباط با آنها و آگاهي از نگرش هاي آنها در موفقيت برنامه ريزي زبان بسيار مهم است. علاوه بر اين بهتر است برنامه ريزي زبان هماهنگ با ساير برنامه ريزي‌هاي در حال وقوع در جامعه همچون برنامه ريزي آموزشي، اقتصادي، اجتماعي انجام شود.
همچنین برای پیشبرد و ارتقاء جایگاه زبان فارسی در سطح ملی و بین المللی میان توجه به اصول علمی و استاندارد جهانی برای برنامه‌ریزی آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان و غیرفارسی زبانان در حیطه‌های گوناگونی چون انتخاب الگوی مناسب برنامه درسی،نیاز سنجی آموزشی ،گزینش و انتخاب محتوای آموزشی ، ارزیابی زبان‌آموزان و تربیت معلم و مدرس می‌تواند نتایج مفید و مطلوبی را به همراه داشته باشد.
بر اساس یافته های این تحقیق بهترین چارچوبی که می تواند راهنمای توسعه علمی امر زبان آموزی در ایران قرار گیرد ،چارچوب مرجع برنامه ریزی زبان اروپاست. این چارچوب کاملاً توصیفی است و به تجویز و ارائه دستورالعمل نمی‌پردازد. همچنین نسبت به زبان خنثی است، یعنی داده‌های زبانی خاصی در آن لحاظ نشده و لازم است برای هر زبان خاصی مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. یکی از مزیت های دیگر آن اینست که بافت زبانی و آموزشی خاصی را مورد تاکید و توجه قرار نداده است، بنابراین با توجه به نیازها و محدودیت‌های ویژه هر بافت زبانی و آموزشی می‌توان آن را مورد تعبیر و استفاده قرار داد.
و در نهایت اینکه این چارچوب حداکثر میزان جامعیت را دربردارد، بدین معنا که هیچ جنبه از دانش، مهارت یا کاربرد زبان را آگاهانه مورد اغماض قرار نداده است. همچنین برای تکمیل ادعای جامعیت خود، با رویی باز از جزئیات تکمیلی که در آینده بدان افزوده می‌شود استقبال می‌کند و استفاده از این چارچوب شفافیت فرایندها و برنامه‌ها را افزایش می‌دهد و نظارت، ارزیابی و مقایسه مقایسه نتایج حاصله را تسهیل می‌کند.