سخنگوی وزارت بهداشت:

انجام بیش از ١٣٠٠ عمل جراحي براي مصدومين زلزله زده/ اهمیت التيام زخم هاي رواني زلزله زدگان

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بالغ بر ١٣٠٠ عمل جراحي براي مصدومين زلزله انجام شده است، گفت: از تعداد ٩٣٨٨ مصدوم بستري، تعداد ٥٩٢٢ نفر به صورت سرپايي ويزيت و ١٤٠٤ نفر هم ترخيص شده اند.

دكتر ايرج حريرچي، در خصوص آخرين وضعيت درماني مصدومين زلزله زده غرب كشور گفت: از تعداد ٩٣٨٨ بستري صورت گرفته ، تعداد ٥٩٢٢ نفر به صورت سرپايي ويزيت و ١٤٠٤ نفر هم ترخيص شده اند.

وي افزود: طبق آخرين آمار، تعداد کل بستري ها، ٦٠١ نفر بوده و تعداد مصدومانی که به داخل و خارج استان اعزام شده اند، ٩٨٧ نفر است.

دكتر حريرچي خاطرنشان كرد: تاكنون ١٣١٣ عمل جراحي انجام شده است که آمار بالایی است و جای قدردانی از تیم درمانی کشور دارد.

وي تصریح کرد: در حوزه بهداشت، اقدامات بهداشتی با جدیت دنبال می شود، چراکه واکسیناسیون کزاز و دیفتری، کلرزنی آب آشامیدنی و سایر اقدامات آغاز شده است.

سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه کودکان و سالمندان آسیب دیده نیازمند توجه بیشتری هستند، تاکید کرد: در حال حاضر بیماری واگیر نگران کننده ای وجود ندارد، اما علاوه بر التیام صدمات جسمی حادثه دیدگان، حمایت های روانی از آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.