وزير كشور در جلسه بررسی آخرین وضعیت خشکسالی کشور:

انتقال آب از دریای عمان با اولویت توسط دستگاه های مسئول پیگیری شود

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور با تاکید بر ضرورت در اولويت قرار گرفتن موضوع آب شرب در سال ۹۸ گفت: موضوع استقرار دستگاه هاى آب شیرین کن و همچنین انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت توسط دستگاهی مسئول پیگیری شود.
جلسه بررسی آخرین وضعیت خشکسالی کشور ظهر امروز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین رئیس شورای عالی مدیریت بحران در محل این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی ‌فضلی در این جلسه در سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه پیشنهادات و روشهای نوین جهت مقابله با وضعیت موجود خشكسالى و مصرف بهینه آب در کشور اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی به خصوص فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب در دستور کار دستگاه های متولی قرار بگیرد تا بتوانیم به کمک مردم با وضعیت خشکسالی موجود مقابله کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت در اولويت قرار گرفتن موضوع آب شرب در سال ۹۸ تصریح کرد: موضوع استقرار دستگاه هاى آب شیرین کن و همچنین انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت توسط دستگاهی مسئول پیگیری شود.
در این جلسه وزرای نیرو و جهاد کشاورزی گزارشى از آخرین وضعیت خشکسالی کشور همراه با پیشنهادات و راهكارهاى خود را مطرح کردند.
همچنین در این جلسه نیز استانداران اصفهان، فارس، خراسان رضوی، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، خوزستان و هرمزگان گزارش از آخرين وضعيت منابع آبى استان خود ارائه كردند.
در این جلسه نیز نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشى درخصوص اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به طرح‌های مربوط به حوزه آب ارائه کرد.