اطلاعیه روابط عمومی بانک ملی ایران؛

انتشار تصویر صورت حسابی در فضای مجازی غیرواقعی وکذب است

به گزارش نویدتهران،بدنبال انتشار تصویر صورت حسابی در روزهای اخیر در فضای مجازی مبنی برتعلق آن به یکی از مراجع عظام، روابط عمومی بانک ملی ایران طی صدور اطلاعیه ای اطلاعات منتشر شده در خصوص حساب را در فضای مجازی جعلی، کذب و غیرواقعی دانست.