آيت الله جنتي:

انتخاب قدس شريف به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر اسرائيل، عامل نابودي اسرائيل است

به گزارش نویدتهران،آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، انتخاب قدس شريف به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر صهيونيستي را عامل تحريك افكار عمومي دنيا عليه اين رژيم و زمينه ساز نابودي آن دانست.

آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، در جمع كاركنان اين شورا با اشاره به فعاليت‌هايي كه در هفته وحدت صورت گرفته است، اين اقدامات را مفيد برشمرد و اظهار اميدواري كرد روزي فرا برسد كه كمترين تفرقه‌اي در ميان مسلمانان جهان وجود نداشته باشد.
ايشان در ادامه سخنان خود با اشاره به اين كه قوه قضائيه نهاد مرجع رسيدگي به تظلمات مردم است، اضافه كرد هر حركتي كه باعث شود جايگاه دستگاه قضايي كشور و مسئولان آن تضعيف شود، در حقيقت به اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كرده است و بايد از چنين اقداماتي خودداري شود.
ايشان با اشاره به اصل ۱۵۷قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اجتهاد، عدالت، آگاهي به امور قضايي و مدير و مدبر بودن را از ويژگي هاي رئيس قوه قضائيه برمي‌شمارد، اضافه كرد وقتي فردي با چنين ويژگي‌هاي مهمي توسط مقام معظم رهبري انتخاب شده است، آيا مصلحت است كه كسي او را با صراحت زير سؤال ببرد و هتك حرمت كند؟
آيت‌الله جنتي افزود: البته من قصد ورود به اين قضيه را ندارم و به عنوان نهي منكر اين مطالب را بيان مي كنم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري همچنين به موضوع موافقت آمريكا با انتخاب قدس شريف به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر قدس اشاره كرد و افزود: اين حركت رئيس جمهور آمريكا حركتي غير عاقلانه و بي‌احترامي به افكار عمومي مسلمانان جهان است و نه تنها اعتراض مسلمانان، بلكه اعتراض ساير مردم دنيا را نيز به دنبال داشته است.
ايشان انتخاب بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر قدس را عامل تحريك افكار عمومي دنيا عليه اين رژيم جنايتكار دانست و افزود: اين حركت عامل نابودي اين رژيم جنايت‌كار خواهد شد و مجازاتي را كه خداوند در سوره اسرا وعده داده است در پي‌خواهد داشت.