دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور:

انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۲۰۸ حوزه انتخابيه برگزار خواهد شد

به گزارش نویدتهران،دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور اعلام کرد: در دوم اسفند ماه سال جاري، انتخابات در ۲۰۸ حوزه و با افزايش يك حوزه انتخابيه نسبت به دوره گذشته برگزار خواهد شد.

سيد اسماعيل موسوي دبير و سخنگوی ستاد انتخابات كشور در گفتگویی عنوان كرد: بر اساس قانون مصوب مجلس، در سال ۱۳۹۵ حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين دژ و تكاب به دو حوزه انتخابيه مستقل تقسيم شده است. به عبارت ديگر ، حوزه انتخابيه جديدي به نام حوزه انتخابيه شاهين دژ و تكاب ايجاد گرديد تا شمار حوزه هاي انتخابيه كشور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ۲۰۸ حوزه برسد .
دبير ستاد انتخابات كشور در پاسخ به اين سئوال كه آيا به تعداد نمايندگان مجلس اضافه مي شود يا خير، اظهار داشت : بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسي هر ده سال يكبار با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آن ها ، امکان افزوده شدن حداكثر بيست نماينده به تعداد نمايندگان موجود وجود دارد که بيست سال پيش براي آخرين بار اين اتفاق افتاد و بيست نماينده به تعداد كرسي هاي مجلس اضافه شده است .
سخنگوي ستاد انتخابات كشور افزود: اكنون نيز طرح افزايش حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مربوط به آن در دستور كار مجلس قرار دارد ولي هنوز به سرانجام نرسيده است .