سردار اسکندر مومنی:

انتخابات از مهمترین ماموریت های پیش روی پلیس

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات یکی از مهمترین ماموریت های پلیس در تمام کشورهاست و تمام دنیا برگزاری انتخابات را رصد می کنند ، گفت : جنبه های مهارتی در آموزش یگان ویژه باید بیشتر از جنبه تئوری و رویکرد اصلی آموزش باید مهارتی باشد.
سردار  اسکندر مومنی در اختتامیه نشست فصلی فرماندهان ، معاونان و مسئولان یگان های ویژه نیروی انتظامی اظهار کرد : تلاش یگان ویژه همواره باید این باشد که در هر عرصه ای با آمادگی حاضر، به درستی عمل و ایفای نقش کند.
به گزارش نویدتهران وبه نقل ازپلیس،وی با اشاره به ماموریت های یگان ویژه در سال های اخیر بیان کرد : ماموریت اربعین حسینی(ع) در سالهای اخیر جزء ماموریت های یگان ویژه قرار گرفته که مورد رضایت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا(دامت برکاته) است، که به نوبه خود از همه فرماندهان و کارکنان این یگان تقدیر و تشکر می کنم.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد : در آموزه های دینی بر آموزش بسیار تاکید شده است، اگر آموزش برای رده های نیروی انتظامی ضروری باشد؛ برای یگان ویژه واجب است، جنبه های مهارتی در آموزش یگان ویژه باید بیشتر از جنبه های تئوری آن و رویکرد اصلی آموزش باید مهارتی باشد.
سردار مومنی تصریح کرد : در افکار عمومی مردم از یگان ویژه انتظار یک پلیس کار آمد و حرفه ای را دارند ، جایی که یگان ویژه وارد می شود باید تمام کننده باشد، در اصل یگان ویژه زبان گفتگوی نیروی انتظامی و به نوعی استراتژی ناجا است.
جانشین فرمانده ناجا خاطر نشان کرد : یگان ویژه باید آمادگی انجام هر گونه ماموریتی را داشته باشد و بتواند ماموریت های خود را با شناخت محیط و رصد شرایط پیش بینی کند.
سردار مومنی برگزاری انتخابات را یکی از مهمترین ماموریت های پلیس در تمام کشورها دانست و گفت : جابجایی قدرت همواره آسان نیست و همیشه عده ای حضور دارند که به دنبال سوء استفاده هستند، ایران اسلامی نیز هر چقدر که در حوزه قدرت خود افزایش پیدا کند به همان میزان تهدیداتش نیز افزایش می یابد به همین دلیل باید مراقبت های ما نیز افزایش پیدا کند.
وی گفت : آمادگی ما باید به صورت دائم و لحظه ای حفظ شود و ارتقا پیدا کند، تمام دنیا برگزاری انتخابات را رصد می کنند و این امر برای ما بسیار مهم است.