در مجلس امت ؛

امیر جدید کویت سوگند یاد کرد

به گزارش نویدتهران،نواف الاحمد الحابر الصباح با حضور در مجلس امت کویت به عنوان امیر جدید این کشور سوگند یاد کرد.

رئیس مجلس امت کویت در مراسم سوگند امیر جدید این کشور اعلام کرد: ما به توانایی شما در حفظ اعتماد و مسئولیت پذیری باور داریم.

امیر جدید کویت نیز در سخنانی اعلام کرد کشور ما با شرایط حساس و چالش‌های جدی روبرو است که تنها با تلاش‌های هماهنگ می‌توان با آن‌ها روبرو شد.

شورای وزیران کویت روز سه شنبه ساعاتی بعد از تایید شدن خبر درگذشت «شیخ صباح احمد جابر الصباح»، ولیعهد کویت را به عنوان جانشین او انتخاب کرد.