ژیمناستیک هنری بین المللی هنگ کنگ؛

امیدآئینه بند قهرمان قهرمانان شد

به گزارش نویدتهران،امید آیینه بند در مسابقات ژیمناستیک هنری هنگ کنگ قهرمان قهرمانان شد.

رقابتهاي ژيمناستيک هنري بين المللي هنگ کنگ با حضور ورزشکاراني از ۹ کشور برگزار شد که در بخش جوانان، اميد آئينه بند با امتياز ۷۶/۲ عنوان قهرمان قهرمانان را از آن خود کرد. رضا بهلول زاده با امتياز ۷۶ و مهدي الفتي با کسب امتياز ۷۵/۱ در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند در بخش انفرادي هم اين نتايج بدست آمد:

خرک حلقه :
رضا بهلول زاده اول
آرمين وطنخواه دوم

دارحلقه:
اميرعلي قهرماني اول
اميد آئينه بند دوم

حرکات زميني :
اميد آئينه بند اول
رضا بهلول زاده سوم

پرش خرک :
مهدي الفتي اول
اميد آئينه بند دوم

بارفيکس :
رضا بهلول زاده اول
اميد آئينه بند دوم

پارالل :
مهدي الفتي سوم