امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت مشارکتهای اجتماعی و معاونت فرهنگی حوزه های علمیه

به گزارش نویدتهران،تفاهم نامه همکاری بین معاونت مشارکتهای اجتماعی و معاونت فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه فارغ التحصیلان حوزه های علمیه خواهران با همکاری دو طرف ضمن آموزش در خصوص ایجاد و اداره سازمانهای مردم نهاد می توانند با همکاری مدارس علمیه خواهران و دفاتر اجتماعی استانها به فعالیت در حوزه مشارکت اجتماعی بپردازند.
اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با تشریح زمینه های موجود در گسترش مشارکت اجتماعی گفت: خواهران طلبه می توانند با ایجاد این سمن ها در کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به مداخلات اجتماعی اثرگذار فعالیت کنند.
وی گفت: با این تفاهمنامه زمینه لازم برای تسهیل ایجاد سازمانهای مردم نهاد موضوع تفاهم نامه بوجود خواهد آمد.
ظهیری معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران نیز بر ضرورت همکاریها تاکید کرد.