دکتر طحان نظیف؛

امروز راه بهشتی ادامه دارد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای نگهبان نوشت: شهید بهشتی در همه عرصه‌هایی که ورود کرده است، حضوری موثر داشته و آنها اکنون باقیات الصالحات اوست از ایفای نقش بی‌بدیل در تدوین قانون اساسی تا شورای عالی قضایی.
دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

شهید بهشتی در همه عرصه‌هایی که ورود کرده است، حضوری موثر داشته و آنها اکنون باقیات الصالحات اوست از ایفای نقش بی‌بدیل در تدوین قانون اساسی تا شورای عالی قضایی..

و امروز راه بهشتی ادامه دارد..

چه افتخاری است برای همکاران قضایی که این هفته به نام و یاد اوست.