جبارزاده در همایش علمی تحزب و توسعه:

امروز بیش از گذشته به حضور احزاب در جامعه نیاز داریم

به گزارش نویدتهران،معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه امروز بیش از گذشته به حضور واقعی احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه نیاز داریم، گفت: انتظار داریم مجموعه نقطه نظرات این همایش به نقشه راهی در جهت حضور و ایفای نقش احزاب در توسعه کشور بیانجامد.
اسماعیل جبارزاده در همایش علمی تحزب و توسعه در وزارت کشور، ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور مهمانان این همایش گفت: امیدواریم برگزاری همایش تحزب و توسعه زمینه ای برای ارتباط مراکز علمی و دانشگاهی و احزاب و دستگاههای اجرایی فراهم کند و به نقشه ای برای تداوم این راه طولانی دست یابیم و به جایی برسیم که احزاب در اداره کشور نقش واقعی خود را ایفا کنند.
جبارزاده گفت: امروز بیش از گذشته به احزاب و تشکلهای سیاسی و به عبارت دیگر به حضور مردم در اداره کشور نیازمندیم و معتقدیم که احزاب می توانند به نمایندگی مردم در پشتیبانی از نظام و ایفای نقش توسعه ای گام های مهمی بردارند.
وی اظهار کرد: به دنبال این نیستیم که همانند همایشهای دیگر، افرادی را جمع و از پشت تریبون برایشان سخنرانی و آنها را محکوم به شنیدن حرفهای خود کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ما می خواهیم شنونده باشیم، افزود: در این همایش آماده ایم از نظرات و دیدگاههای اساتید و صاحب نظران احراب در جهت توسعه یافتگی کشور استفاده کنیم.