رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

امتحان هاي نهايي دانش آموزان روند طبيعي خود را طي خواهد كرد

%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از برگزاري امتحان هاي نهايي دانش آموزان تا ۲۵ دي ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عبدالرسول عمادي گفت: باتوجه به تعطيل شدن روز سه شنبه ۲۱ دي ماه از سوي هيئت دولت، در برگزاري امتحان هاي نهايي دانش آموزان هيچ تغييري رخ نداده است.

وي با اشاره به اين مطلب كه امروز دوشنبه ۲۰ دي ماه امتحان نهايي دانش آموزان در همه دوره هاي تحصيلي سير طبيعي خود را طي كرده است ، خاطرنشان كرد: در برنامه امتحان نهايي دانش آموزان ، براي روز سه شنبه ۲۱ دي ماه هيچ برنامه امتحاني وجود نداشته است.

عمادي تاكيد كرد: حوزه هاي امتحان نهايي در روز چهارشنبه ۲۲ دي ماه داير هستندو امتحان هاي نهايي در اين روز طبق برنامه قبلي برگزار خواهند شد.