حجت الاسلام سیدحسن خمینی:

امام خمینی(ره) همواره بیانگر درد جامعه خود بود

نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی، راز جذابیت امام خمینی(ره) را تاکید ایشان بر حل مشکلات مردم با زبان مردم عنوان کرد.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی در برنامه زنده نگاه یک که از شبکه یک سیما پخش شد با اشاره به اینکه امام در ماه شوال فوت کردند و امسال هم اولین بار است که سالگرد امام در ماه رمضان برگزار می شود، این رویداد را در اجماع آرا با رهبر معظم انقلاب بیان کرده و گفت: با وجود اینکه بسیاری از شیفتگان و دلسوختگان بنیان گذار انقلاب اسلامی روزه بودند و نتوانستند در این مراسم حضور یابند باز هم مراسم با شکوهی را که بیانگر انس مردم با امام است شاهد بودیم.
به گزارش نویدتهران،او راز جذابیت امام خمینی (ره) اینگونه بیان کرد که: امام بیان درد جامعه خودش بود، در تاریخ آخوند و مرجع سید و خوشگل زیاد داشتیم اما هیچ کدام امام نشدند؛ امام کلید حل مشکلات مردم و بیان درد آنها بود به گونه ای در تمثیل ایشان می توان گفت؛ تو، هم کمند بلایی و هم کلید نجات.
سید حسن خمینی با بیان اینکه کسی که بیانگر درد جامعه خودش باشد مورد اقبال مردم هم می شود افزود: امام 15 سال در ایران نبود و فقط طیف خاصی از شاگردانشان با ایشان در ارتباط بودند؛ قوام جمهوری اسلامی به جاذبه شخصیتی امام است چون امام در آن دوره حلال مشکلات مردم و جهان اسلام بودند، امام برای مردم آن روزها دارویی است که به کام بیمار ریخته شده؛ جامعه آن روزها در سیمای این مرد، طریقه مشکل گشایی را می دیده است.
نوه امام خمینی گفت: باید بتوانیم قرائتی را از اندیشه امام ارائه دهیم که مشگل گشا باشد زیرا بزرگترین میراث ایشان، جمهوری اسلامی است، امام در پایان عمر فقهی خودشان تعبیری دارند که طبق آن رای مردم را به عنوان جمهوریت وارد حکومت اسلامی می کند؛ امام در فقه و اصول دانشمند تراز اول و بی مانند بودند، در تعبیر ایشان ورود یک عنصر به نام حضور مردم در انتخابات و رای مردم به فقه اسلامی، رمز بقای جمهوری اسلامی و یک مردم سالاری دینی نام برده می شود؛ قالب نظام، جمهوری و محتوای آن اسلامی است.
سید حسن خمینی با بیان اینکه آوردن عنصری بنام مردم سالاری راه نجات جمهوری اسلامی است افزود: امام زنده اند زیرا در همه عرصه های سیاسی، شاگردان امام، تاثیر اساسی می گذارند؛ امام فراتر از گروهها و احزاب مختلف هستند همانطور که شهدا و دفاع مقدس اساساً متعلق به یک جریان و جناح نیستند؛ امام بالاتر از اینهاست که در جریان و جناح خاصی گنجانده شود، رمز زنده و مانا بودن امام این است که نگذاشتند امام مصادره شود.
نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به عنوان فردی با هوش و ذکاوت و بسیار دقیق یاد کرد.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در برنامه زنده نگاه یک که از شبکه یک سیما پخش شد افزود: آنها که امام را از نزدیک و دور دیدند به این حقیقت اذعان دارند که هوش و ذکاوت امام مثال زدنی است.
او ادامه داد: از دی 56 تا بهمن 57 سرعت حوادث در قیاس با سالهای 50 تا 56 مثل مقایسه حرکت جت است با فولکس واگن؛ همه این اتفاقات سریع روی داد؛ امام از سالهای نوجوانی در حوادث سیاسی ایران نشو کردند؛ ایشان شهریور20 را دیدند، ارباب رعیتی و دخالت خارجی دیدند، ایشان وزن گروههای سیاسی داخلی را می دانستند.
فرزند یادگار سفر کرده امام راحل افزود: پدر من نامه ای داشتند مبنی بر اینکه؛ من که قبل از انقلاب در ایران بودم و حد و توان همه درباریان را می دانم.
او گفت: مجموعه مشاورینی که در کار خود خبره بودند و تنهایی امام، از امام یک راننده چیره دست ساخت که مدیریت ایشان را می توان در تمام مکاتب مدیریتی تدریس کرد، زیرا پرواز انقلاب در روز 12 بهمن از مهمترین حوادث انقلاب است .
پرواز با هواپیمای دشمن و روی هوا، تصمیم سختی است که توسط امام خمینی(ره) گرفته می شود این تصمیم بسیار خردمندانه است.
نوه بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی گفت: حکومتی که اقبال مردم را نداشته باشد با بحران مشروعیت مواجه است.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: خداوند حکومت را برای جایگاهی جعل کرده که عادل و عالم به زمان بوده و مورد پذیرش جامعه باشد؛ حاکمی که اقبال ندارد مشروعیت هم نخواهد داشت؛ حاکمی که عالم به جهان خودش نیست مشروعیت ندارد؛ برای توضیح همه اینها سیرت های زیادی در بیانات امام خمینی (ره) می توان یافت.
او ادامه داد: امام خمینی(ره) می فرمایند اگر مردم نباشند نمی شود حل مشکل کرد، دیگر بحث مهم ایشان این است که نظامیان حق دخالت در سیاست ندارند حل مشکلات را باید به مردم واگذار کرد، دولت های فربه که نتوانند از عامل سرمایه برای حمایت بخش خصوصی بهره گیرند اقبال ندارند.
سید حسن خمینی با بیان اینکه مهمتر از نهی از گناه، نهی از منکر است گفت: وقتی از انقلاب به معنای تحولی که قرار است به اسقاط یک رژیم منجر شود صحبت می کنیم بهتر است بدانیم جمهوری اسلامی در بعد جهانی وجود دارد؛ تا دیروز روحانیت منتقد بود اما امروز مسئول است و مسئولیت سنگینی دارد، وقتی به حکومت و دولت تبدیل شدیم مسئولیتمان نسبت به فقر افزایش می یابد.
او ادامه داد: جمهوری اسلامی کارهای زیادی کرده، جمهوری اسلامی طبقه متوسطه فربه ای پدید آورده، توفیقات انقلاب قابل رویت است اما باید بدانیم به آرمانشهرمان نخواهیم رسید زیرا آرمانشهر در معنای واقعی، غیر قابل دسترسی است؛ اما باید تعریفی از آرمانشهر داشته باشیم تا راه مان را گم نکنیم.
سید حسن خمینی افزود: امام (ره) یک سخنور معجزه آسایی بود که با محتوای بیان و به سادگی سخن در دل مردم اثرگذار بود؛ نباید فراموش کنیم جامعه ای که در آن فقر نباشد وجود ندارد؛ ما باید به سمت جامعه بدون فقر برویم، حال اینکه آیا سرعت ما متناسب با امکاناتمان است یا نه، موضوعی است که باید بررسی شود؛ با شکل گیری جامعه وقتی روحانیون به مسئول تبدیل می شوند باید فقر را ریشه کن کرد؛ انقلاب در بخشهایی از این هدف موفق بوده اما گاهی هم نبوده، هر دولتی به اندازه توانش تلاش کرده است؛ البته نباید انکار کرد این مهم را که توان مالی ما و قدرت حرکت به سمت جامعه بدون فقر وجود دارد.
نوه امام خمینی(ره) پیرامون تفاوت اسلام ناب و اسلام آمریکایی در اندیشه امام گفت: اسلام ناب واژه ای بود که در پایان عمر امام (ره) مطرح شد؛ در مقابل متجاهرین، مثل اینکه از طرفی می خواهی به حج بروی و از سویی هم حج ممکن است موجب ضایع شدن دین باشد اینجاست که باید تصمیم درست گرفت، بحث تشخیص مصلحت نظام از کارهای عقلایی ای بود که در جامعه انجام شد، مثل ایجاد هیئت منصفه در دادگاه ها که به وجدان اجتماعی می پردازد.
سید حسن خمینی افزود: امام می فرمایند بسیاری از احکام در پله های اولیه دچار انسداد می شوند مثل بحث قانون کار یا بازی شطرنج یا حضور زنان در جامعه، انتخابات، دانشگاهها، سیاست و مجلس زیرا زمانی بود که زنها حق رای هم نداشتند چه برسد به اینکه مورد رای قرار گیرند. اسلام ناب یعنی اسلامی که از یک سو مقابله با تحجر دارد و مقابله با ورود عناصر غیر دینی به دین می کند،در این اسلام قرار است نقش زمان و مکان دخیل باشد.
او ادامه داد: اسلامی آمریکایی اسلام سرمایه داری است، همان چیزی که مقابل اسلام ناب قرار می گیرد اما در روند مسیر اسلامیت سبب ناکارآمدی می شود. فراموش نکنیم که دین یعنی صدای رسای امام حسین (ع)، دین یعنی ستاندن حق مظلوم از ظالم، دین یعنی مکتب سید شهدا(ع).
سید حسن خمینی گفت: راه سعادت فردای ایران فقط از پیوند دین، معنویت و مردم سالاری با عقلانیت پدید می آید و خروج از ارزشهای دینی نتیجه ای جز اضمحلال ندارد.
او ادامه داد: هر حادثه ای را باید در ظرف و شرایط خودش بررسی کرد؛ انقلاب یک اتفاق بزرگ است و جز در شرایط خودش قابل تحلیل نیست، انقلاب یک اتفاق مبارک است و تا در شرایطش قرار نگیریم و درک درستی از آن نداشته باشیم نمی توانیم به برداشت درستی از اهداف انقلاب برسیم.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب گفت: نباید جای شهید و جلاد را عوض کنیم، نباید حب و بغض خود را به دوران انقلاب بکشانیم.