رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبرداد؛

اقلام و تعرفه‌های انتخاباتی توزیع شد

به گزارش نویدتهران،رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: همه اقلام و تعرفه‌های انتخاباتی توزیع شده و در مکان های مخصوص در فرمانداری ها تا روز برگزاری انتخابات محفوظ است.

شکراله حسن بیگی با اشاره به آغاز فرایند تبلیغات شوراهای اسلامی و میان دوره ای مجلس از بیستم خرداد ماه اظهار داشت: اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی طبق جدول زمان بندی شده می بایست تا ۱۹ خرداد توسط فرمانداران منتشر شود.

وی افزود: همه اقلام و تعرفه‌های انتخاباتی توزیع شده و در مکان های مخصوص در فرمانداری ها تا روز برگزاری انتخابات محفوظ است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران خاطر نشان کرد: عملا تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در زمان قانونی و مقرر از بیستم خرداد آغاز تا ۲۶خرداد ماه ادامه خواهد داشت؛ این در حالی است که روز ۲۷خرداد ماه و بیست و چهار ساعت قبل از آغاز انتخابات تبلیغات ممنون است.

حسن بیگی در مرد انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس خبرگان نیز گفت: تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از ۷ خرداد آغاز شده و تبلیغات
میان دوره ای مجلس خبرگان نیز از سیزدهم آغاز شده است که تا ۲۶ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش پررنگ فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد: به واسطه شرایط کرونایی در این دوره تبلیغات بیشتر در فضای مجازی بوده است و کمتر شاهد برگزاری جلسات و تبلیغات حضوری نامزدها هستیم.