رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور خبر داد:

اقدامات اساسي دولت در جهت كنترل بازار ارز و طلا

به گزارش نویدتهران،معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از اقدامات مهم دولت به منظور كنترل كردن بازار ارز و طلا در كشور خبر داد.

دكترمحمد‌باقر نوبخت كه به همراه استاندار تهران براي بازديد از پروژه كمربندي و افتتاح سيلوي ۴۰ هزار تني پاكدشت به شهرستان پاكدشت سفر كرده بود، با شركت در جلسه شوراي اداري اين شهرستان اظهار كرد: دولت با تمام توان در جهت كنترل بازار ارز و طلا اقدامات اساسي انجام داده است.

وي در خصوص بازار ارز گفت: مقدار منابع ارزي، بيش از مصرف است و هر كس كه نياز به ارز دارد مي‌تواند دلار ۴۲۰۰ توماني خريد كند ولي در مقابل بايد كالايي كه با استفاده از آن ارز تهيه شده را مشخص كند.

معاون رئيس‌جمهوري افزود: با وجود پيش بيني‌هاي دولت، نبايد ولعي در بين مردم براي خريد ارز وجود داشته باشد كه به تضعيف پول ملي كشور در مقابل دلار و ساير ارزها منجر شود، امروز كشور به كمك همه افراد نياز دارد تا بتواند بر مسائل و مشكلات غلبه كند.

سخنگوي دولت با اشاره به بودجه كشور گفت: بودجه فعلي كشور از نقاط قوت در حمايت از توليد، فعاليت‌هاي اشتغالزا و كارهاي عمراني برخوردار است و با استفاده از دو تبصره ۱۸ و ۱۹ قانون بودجه، اعتبارات اين فعاليت‌هاي از سوي دولت تأمين شده است.

وي اظهار داشت: دولت از دو محل استفاده از منابع غير دولتي و استفاده از تسهيلات بانكي و تخصيص اعتبار از خرانه دولت براي طرح‌هاي عمراني، رشد اقتصادي را دنبال مي‌كند.

دكتر نوبخت افزود: سال گذشته از محل منابع غير دولتي و عمدتا از طريق منابع بانكي ، ۱۸ هزار ميليارد تومان به ۲۳ هزار بنگاه كوچك اختصاص و از خزانه دولت نيز ۴۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني اختصاص يافت.

وي گفت: پرداخت اين حجم از پول به طرح هاي توليدي و عمراني موجب رشد ۴ تا ۵ درصدي اقتصادي كشور شد كه صندوق بين المللي پول در نهم فروردين و بانك جهاني در هفته گذشته اين رشد را تأييد كرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: در سال جاري ، ميزان تسهيلات ۱۸ هزار ميليارد توماني سال گذشته به بنگاه‌هاي اقتصادي، در قالب تبصره ۱۸ به ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.

وي گفت: در اجراي طرح هاي عمراني، دولت آن بخش از طرح‌ها را كه خود قادر به اجراست، به اتمام مي‌رساند، بخش ديگري از طرح ها را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند و ديگر طرح‌ها را به صورت مشاركت بخش عمومي و خصوصي انجام مي‌دهد.

دكترنوبخت تصريح كرد: با اجراي اين طرح‌ها و در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه كه مجوز آن از مجلس شوراي اسلامي اخذ شد، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان منابع ايجاد مي‌شود.

وي با تأكيد بر تلاش دولت در رفع مشكلات اقتصادي كشور گفت: رئيس جمهوري علاوه بر برگزاري دو جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در هر هفته، با سران دو قواي ديگر نيز جلساتي را برگزار مي‌كند تا حداقل‌ها و نيازهاي اساسي و ضروري مردم تأمين شود.