شمخانی در گفتگوی اختصای با العالم؛

اقدامات اخير امريکا براي به چالش کشاندن برجام رفتاري غيرقانوني است

به گزارش نویدتهران،دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: اقدامات اخير امريکا براي به چالش کشاندن برجام رفتاري غيرقانوني است و امکان مذاکره مجدد در مورد اين سند کامل و غيرقابل تجزيه، تحت هيچ شرايطي وجود ندارد.

علي شمخاني توافق برجام را حداقل مطالبات جمهوري اسلامي براي دستيابي به توافق با ۱+۵ عنوان کرد و با اشاره به کارشکني امريکا در اجراي تعهدات برجامي اظهار داشت: در حالي که به رغم پايبندي کامل ايران به تعهدات خود، هنوزبخشي از گشايش هاي اقتصادي که مي بايست در چارچوب تعهدات امريکا و حتي اروپا محقق مي شد انجام نشده است، صحبت کردن در مورد بازبيني برجام، بياني وقيحانه و ناشي از توهم رئيس جمهور امريکاست.
وي افزود: توان موشکي جمهوري اسلامي ايران کاملا بومي و برگرفته از تجربه ۸ سال دفاع مقدس و مظلوميت مردم ايران در تامين نيازمندي هاي اوليه براي دفاع در برابر تجاوز است و مسير تکامل خود را در چارچوب بازدارندگي در برابر تهديدات با قدرت ادامه خواهد داد.
شمخاني يادآور شد: در چارچوب اجماع کامل مجموعه مسئولان جمهوري اسلامي ايران، هيچ گونه مذاکره اي در موضوع موشکي و توان دفاعي خود با هيچ کشوري نخواهيم داشت.
دبير شوراي عالي امنيت ملي درخصوص سياست هاي منطقه اي کشورمان و راهبردهاي آينده ايران تصريح کرد: اقدامات جمهوري اسلامي ايران در منطقه هيچ گونه مغايرتي با قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ندارد و تلاش هاي امريکا براي تصويرسازي غلط از رفتارهاي ثبات آفرين جمهوري اسلامي ناشي از شکست واشنگتن و همپيمانان آن در استفاده ابزاري از تروريسم براي تحميل اراده خود به کشورهاي مستقل منطقه است.
شمخاني در پايان با اشاره به تحرکات جديد دستگاه ديپلماسي امريکا براي همراه سازي کشورهاي اروپايي و عربي با سياست هاي ضدايراني امريکا افزود: به نظر مي رسد پس از گسترش تروريسم تکفيري به کشورهاي اروپايي و لمس نزديک تهديدات آن ازجانب شهروندان اين کشورها، عقلانيت کافي براي درک نقش تاثيرگذار ايران در مهار کردن تروريسم و شناخت اهداف مخرب امريکا در اين زمينه ايجاد شده باشد.