سردار قاسم رضایی:

افسران رابط ناجا، نماینده مرزبانی درکشورهای همسایه

به گزارش نویدتهران، فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به نقش محوری افسران رابط در پیشبرد اهداف و برنامه های نیروی انتظامی، گفت: فعالیت افسران رابط در تقویت روابط دیپلماسی با کشور های همسایه مفید و کار آمد است.
سردار قاسم رضایی در دیدار با افسران رابط ناجا، گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد که روابط با این کشور ها باید به صورت هوشمندانه و مقتدرانه باشد و شناسایی آسیب ها، تهدیدات و ظرفیت های امنیتی، نظامی و انتظامی از الزامات افسران رابط است.

وی، یکی از وظایف ذاتی مرزبانی را ارتباط با کشورهای همسایه عنوان و بیان کرد: بر همین اساس، در نیروی انتظامی و مرزبانی، مرزبان درجه یک و درجه ۲ تعریف شده و شما افسران رابط حلقه وصل مرزبانی با کشور های همسایه هستید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه افسران رابط، نماینده ناجا و مرزبانی در ارتباط با فرماندهان مرزی کشورهای همسایه هستند، تصریح کرد: ما مسئول استیفای حقوق حاکمیت و مرزنشینان هستیم.

رضایی با اشاره به استفاده از تجربیات سایر کشورها در بحث کنترل مرزها، خاطر نشان کرد: استفاده از تجربیات سایر کشورها که مرزهای پهناوری دارند می تواند در معماری مرزهای کشور به ما کمک کند.

فرمانده مرزبانی ناجا در پایان ضمن تقدیر از افسران رابط ناجا، بر افزایش تعاملات و روابط بین المللی با کشورهای همسایه تأکید کرد.