رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد:

افزایش ۲۰ درصدی تعداد گشت‌های مشترک بازرسی و ۱۸ درصدی پرونده های متشکله در سال ۱۳۹۸

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش ۲۰ درصدی تعداد گشتهای مشترک برگزار شده و افزایش ۱۸ درصدی تعداد پرونده های متشکله سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد.

عباس تابش با بیان این مطلب، افزود: گشت‌های مشترک بازرسی با سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور هم ‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های مختلف در پیشگیری از تخلفات و رسیدگی فوری به شکایت‌های مردمی، در طول سال توسط سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ گشت مشترک برگزار شد که این رقم در سال قبل آن(۱۳۹۷) ۹۴ هزار و ۹۷۸ مورد بوده است.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تصریح کرد: تعداد پرونده های متشکله سال گذشته(۱۳۹۸) نیز ۵۶ هزار و ۶۲۷ فقره و تعداد پرونده‌های متشکله سال قبل آن(۱۳۹۷) ۴۵ هزار و ۵۹ مورد بوده است.

تابش بیان کرد: البته از مجموع گشتهای برگزار شده سال ۱۳گذشته(۱۳۹۸) ۸ هزار و ۴۵۹ مورد مربوط به اسفند ماه بوده که منجر به تشکیل ۴ هزار و ۴۰ پرونده تخلف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در زمـان مـورد اشاره، ۳۰ درصد از گشت‌های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ، ۲۲ درصد با ادارات کل تعزیرات حکومتی، ۱۴ درصد با دانشگاه های علوم پزشکی، ۳ درصد با ادارات کل استاندارد، ۳ درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۲۸ درصد را با سـایـر دستگاه‌ها برگزار کرده اند.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: از مجموع پرونده‌های تخلف متشکله، ۳۵ درصد مربوط به گشت‌های مشترک با ادارات کل تعزیرات حکومتی، ۳۰ درصد مربوط به گشتهای مشترک با اتاق اصناف و ۳۵ درصد مربوط به سایر دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.