براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

افزایش 1.7 درصدی مرگ های تصادفات رانندگی در 6 ماهه امسال

به گزارش نویدتهران،در شش ماهه نخست امسال، 8 هزار و 841 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 1396، 1.7 درصد افزایش داشت.
از مجموع 8 هزار و 841 متوفی حوادث رانندگی 6 ماه نخست امسال 6 هزار و 864 نفر مرد و یکهزار و 977 نفر زن بوده اند.

بیشترین مرگ های تصادفات با 5 هزار و 963 نفر در جاده های برون شهری اتفاق افتاده است و جاده های درون شهری با 2 هزار و 195 کشته، بعد از جاده های برون شهری قرار گرفته است. 674نفر از آمار تلفات نیز در جاده های روستایی و محل فوت 9 نفر نامعلوم، گزارش شده است.

استان های فارس با 765، تهران با 624 و خراسان با 611 نفر دارای بیشترین تلفات و ایلام با 70، کهگیلویه و بویراحمد با 103 و بوشهر با 123 نفر، استان های دارای کمترین تلفات در این بازه زمانی بودند.

جمع مصدومین حوادث رانندگی 6 ماه نخست امسال، 194 هزار و 298 نفر بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد مصدومین، 179 هزار و 795 نفر بودند، 8.1 درصد افزایش داشته است.

مرگ یکهزار و 783 نفر در شهریور ماه/ افزایش 2.1 درصدی

در شهریورماه امسال، یکهزار و 783 نفر طی حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این میزان، یکهزار و 346 نفر مرد و 437 نفر زن بوده اند. میزان تلفات شهریور امسال نسبت به یکهزار و 746 کشته شهریور سال 1396، 2.1 درصد افزایش داشته است.