شریعتمداری خبر داد:

افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش نویدتهران،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق در تیرماه خبر داد.

«محمد شریعتمداری» درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای ۱۵ درصد به‌اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیرماه صادر می‌شود.

وی افزود: با تأمل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان انجام شد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از تصمیم شورای عالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد.

وزیر کار اظهار داشت: در ادامه این مسیر با تصویب هیئت‌امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر شاخص‌های مزدی همچون خواربار و مسکن تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.

شریعتمداری گفت: بدون توجه به مسئله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که به‌طور موازی در دولت در حال پیگیری است متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گزاران است اقدام می‌شود.

وی افزود: درهرصورت تلاش می‌کنیم تا حداقل حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی‌الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.