رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

افزایش سه برابری داوطلبان نمایندگی مجلس در استان تهران در روز نخست ثبت نام نسبت به دو دوره گذشته

به گزارش نویدتهران،رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به وضعیت ثبت نام داوطلبان در روز نخست از افزایش حدود سه برابری ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان تهران نسبت به دو دوره گذشته خبر داد.

شکراله حسن بیگی با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران نسبت به دو دوره گذشته اظهار داشت: روز گذشته همزمان با نخستین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران با افزایش تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی مواجه بودیم.

وی با اشاره به آمار تعداد ثبت نام کنندگان داوطلبی نمایندگی در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در روز نخست افزود: در روز نخست ثبت نام داوطلبان مجلس نهم تعداد ۲۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۷ درصد زنان و ۹۳ درصد مردان بودند، همچنین در روز نخست ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس دهم نیز ۹۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴ درصد داوطلبان زن و ۸۶ درصد از داوطلبان مرد بودند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به افزایش تعداد ثبت نام کنندگان نمایندگی در یازدهمین دوره مجلس در روز نخست ثبت نام عنوان کرد: روز گذشته دهم آذرماه ۲۱۴ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان تهران ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۹ درصد داوطلبان زن و ۸۱ درصد مردان را شامل می‌شد.

حسن بیگی در پایان با بیان اینکه ثبت نام نهایی داوطلبان در روز نخست ثبت نام در کشور براساس آمار ۷۸۹ نفر بوده است عنوان کرد: بیشترین تعداد ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی مربوط به استان تهران است.