معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد:

افزایش تخت های بیمارستانی استان البرز با اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش نویدتهران،دکتر حریرچی گفت: بهره برداری از توان مدیریتی، سرمایه ای و علمی بخش غیردولتی در راه اندازی بیمارستانهای استان البرز تجربه موفقی بوده است.

دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستانهای امام حسین(ع) ، باهنر وثارالله استان البرز که با مشارکت بخش غیردولتی در کرج راه اندازی شده و در حال فعالیت هستند، گفت: ارائه خدمات در این مراکز با تعرفه دولتی انجام می شود و تجربه موفقی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، راه اندازی این مراکز بیشتر در نقاط محروم استان بوده و رضایت عموم مردم را به دنبال داشته است، افزود: ورود دانشگاه های دولتی در واگذاری این امور به بخش غیر دولتی و استفاده از توان مدیریتی در بهبود ارائه خدمات گام بسیار مثبتی بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر توسعه تخت های بیمارستانی به بیش از سه برابر رسیده است بطوریکه قبل از اجرای طرح تحول سلامت از 4 دهم تخت به ازای هر هراز نفر جمعیت به یک و سه دهم به ازای هر هزار نفر افزایش یافته است.

دکتر حریرچی افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت با محرومیت شدید تخت در شهرهای اطراف تهران مثل کرج، ورامین و قم مواجه بودیم و بیماران زیادی ناچار بودند برای دریافت خدمات درمانی به تهران سفر کنند اما با اجرای طرح تحول سلامت، این کمبود برطرف شد و استان البرز نمونه موفق در این خصوص بوده است.