استاندار تهران تاکید کرد:

افرادی که سفر رفته اند داوطلب تست کرونا شوند


به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره به اعمال محدودیت های کرونایی در شهرستان های قرمز و نارنجی استان گفت: افرادی که سفر رفته اند داوطلب تست کرونا شوند.

محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد استانی کرونا اظهار داشت: با توجه به گزارش معاونت های بهداشت و درمان از ابتدای سال تا پایان دیروز میزان مراجعین سرپایی ۶۶.۶ درصد، مراجعین بستری ها ۷۵.۵ درصد و میزان فوتی ها ۵۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: هفت شهرستان استان در وضعیت نارنجی و سه شهرستان در وضعیت قرمز و ۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند که در همین خصوص جلسه فوق‌العاده برگزار شد، میزان ابتلاء و سرعت چرخش ویروس جهش یافته زیاد است و باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا نسبت به کنترل بیماری اقدامات همه جانبه انجام شود.

استاندار تهران عنوان کرد: براساس مصوبات ستاد ملی کرونا محدودیت هایی در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال می‌شود که فرمانداران مکلف شدند، نسبت به نظارت و اجرای این محدودیت‌ها اقدام کنند.

محسنی بندپی گفت: تشدید نظارت، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مورد تاکید است تا نسبت به کنترل بیماری اقدام شود همچنین طرح محله محوری شهید ‌سلیمانی نیز اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: کسانی که سفر بودند، داوطلب شوند تا نسبت به تست غربالگری کرونا از آنها اقدام شود، چرا که سفرها در انتقال چرخه ویروس کرونا نقش داشته اند.