اعلام نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

به گزارش نویدتهران، متن نظرات به شرح زير مي‌باشد:

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

۱_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ لازم به ذكر است منظور از مسؤليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسؤليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي مي‌باشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي‌عالي استاندارد نيز محل ايراد است.
۲_ در بند ۸ ماده ۳۶، ايراد سابق اين شورا نسبت به وظايف و اختيارات شوراي‌عالي استاندارد استان كماكان به قوت خود باقي است.

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.

طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب جلسه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.

لايحه معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.