اعلام جدول پخش هفته اول آموزش مکمل دوره ابتدایی شبکه آموزش

به گزارش نویدتهران،جدول پخش هفته اول آموزش مکمل دوره ابتدایی برای استمرار فعالیت یادگیری و جبران بخشی از عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان اعلام شد.

دانش آموزان می‌توانند با مشاهده این برنامه‌ها از طریق شبکه آموزش استمرار فعالیت یادگیری را داشته باشند.

برنامه هفته اول آموزش مکمل از تاریخ شنبه ۱۰اسفندماه تا جمعه ۱۷اسفند ماه اعلام شده است. این برنامه به شرح زیر است:

ایام هفته ۱۰:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱۱:۳۰
شنبه فارسی اول علوم سوم فارسی پنجم
یکشنبه ریاضی دوم ریاضی چهارم علوم ششم
دوشنبه ریاضی اول فارسی سوم ریاضی پنجم
سه شنبه علوم اول علوم پنجم فارسی ششم
چهارشنبه فارسی اول ریاضی سوم ریاضی ششم
پنج شنبه علوم دوم فارسی چهارم ریاضی پنجم
جمعه فارسی دوم ریاضی ششم علوم چهارم