به دنبال پيش بيني ورود سامانه بارشي؛

اعلام آمادگي مدیریت بحران استانداری تهران به دستگاه هاي خدمات رسان

به گزارش نویدتهران،ستاد مديريت بحران استانداري تهران در اطلاعيه اي با توجه به پيش بيني ورود سامانه بارشي از ٢٢ تا ٢٧ بهمن ماه به دستگاه هاي خدمات رسان اعلام آمادگي كرد.

در اطلاعيه ستاد مديريت بحران استانداري تهران آمده است:

فرمانداران محترم به ويژه شهرستانهاي شميرانات فيروزكوه ،دماوند و پرديس:

باتوجه به ورود سامانه بارشي از ۲۲ تا ۲۷ بهمن ماه واحتمال برودت هوا،يخبندان ،لغزندگي و انسداد راه ها تدابير لازم از امروز ٢٢ بهمن ماه دردستور كار قرار گرفته و دستگاه هاي خدمات رسان؛ آب ،برق، گاز، مخابرات، اورژانس و هلال احمر و شهرداري ها در آمادگي وهوشياري صد درصدي قرارگيرند.

همچنين جايگاه هاي سوخت ونانوايي ها مدنظر باشند.

شهرستانهاي ديگر نيز به جهت پيشگيري و آمادگي در هوشياري و آمادگي كامل دستگاه هاي خدمات رسان قرار گيرند.