در حمایت از اسرای فلسطینی آغاز شد؛

اعتصاب غذای نخست وزیر سابق لبنان

«سلیم الحص» نخست وزیر سابق لبنان اعلام کرد در حمایت از اسرای فلسطینی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
اعتصاب غذای اسرای فلسطینی از روز هفدهم آوریل گذشته آغاز شده و امروز وارد شانزدهمین روز خود شد.

در مطالبات اسرای فلسطینی که تحقق آن را شرط پایان اعتصاب غذای خود اعلام نموده‌اند، تاکید بر لزوم بازگرداندن کرامت به اسرای فلسطینی کاملا واضح است.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از قدسنا، اعتصاب غذای بیش از ۱۸۰۰ اسیر فلسطینی از روز هفدهم آوریل (روز اسیر فلسطین) در زندان‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد.

مهمترین مطالبات اسرای فلسطینی در اعتصاب غذای کرامت ایجاد وضعیتی در زندان‌های رژیم صهیونیستی است که در آن کرامت انسانی بر اساس موازین بین المللی و قوانین پذیرفته شده جهانی رعایت شود. مرکز تحقیقات اسرای فلسطینی اعلام کرده که در حال حاضر هفت هزار و ۲۴ اسیر فلسطینی و از دیگر کشورها در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اسارت قرار دارند که ۲۳ زندان، بازداشتگاه و مراکز تحقیق و بازجویی دوران اسارت خود را می‌گذرانند.