آیت الله العظمی مکارم:

اظهار نظر غربی ها در مورد برنامه موشکی ایران، وقاحت و زورگویی محض است

به گزارش نویدتهران،حضرت آیت الله مکارم با اظهار تاسف از صحبت های برخی کشورهای زورگوعلیه برنامه موشکی ایران گفتند: آمریکا می گوید چرا ایران باید موشک داشته باشد و باید پای میز مذاکره بیاید برای موشک هایی که دارد، آیا این وقاحت و زورگویی نیست؟ چرا دنیای امروز کم کم به این مسائل عادت می کند و کسی قبح این مسائل و زورگویی های ابرقدرت ها را بازگو نمی کند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی امروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با انتقاد از وضعیت دنیای کنونی گفتند: برخلاف ظاهر خوب دنیا که سازمان های به اصطلاح حقوق بشری وجود دارد و سازمان ملل و شورای امنیت و ….دارد؛ اما باطن این دنیا پر است از زورگویی، ریاکاری و دروغگویی.

ایشان افزودند: آمریکا از آن طرف دنیا به این طرف لشکرکشی می کند و علیه بعضی کشورها موضع می گیرد و می گوید کسی حق ندارد، قوی بشود، بلکه همه باید ضعیف شوند و من تنها قوی بمانم، آیا این زورگویی آشکار نیست؟

این مرجع تقلید با اظهار تاسف از صحبت های برخی کشورهای زورگو علیه برنامه موشکی ایران تاکید کردند: آمریکا می گوید چرا ایران باید موشک داشته باشد و باید پای میز مذاکره بیاید برای موشک هایی که دارد، آیا این وقاحت و زورگویی نیست؟ چرا دنیای امروز کم کم به این مسائل عادت می کند و کسی قبح این مسائل و زورگویی های ابرقدرت ها را بازگو نمی کند و اعتراضی صورت نمی گیرد؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تاکید کردند: همه می دانند که داعش در عراق و سوریه با کمک ایران و حزب الله تا حد زیادی از بین رفت؛ اما مستکبرین عالم ایران را محکوم می کنند که شما حامی تروریست هستید!.

ایشان خاطرنشان ساختند: کاری که ما باید انجام دهیم این است که به این دنیا اعتماد نکنیم و خوشبین نباشیم، بلکه نسبت به این زورگویی ها و دروغگویی و ریاکاری بدبین باشیم.

معظم له دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدیثی از معصوم(ع) گفتند: بسیاری از مشکلات و گرفتاری های بشر به خاطر سختگیری های بیهوده است، لذا باید در همه عرصه ها انسان سخت گیر نباشد، بلکه بر دیگران آسان بگیرد تا زندگی ها شیرین تر شود.