مدیر حوزه های علمیه در واکنش به سخنان ضد مهدوی بن سلمان:

اظهار شاهزاده جوان سعودی توهین به اندیشه اصلی همه مذاهب اسلامی بود

به گزارش نویدتهران، مدیر حوزه های علمیه کشور در واکنش به سخنان ضد مهدوی، بن سلمان گفت:شاهزاده جوان سعودی به اندیشه اصلی همه مذاهب اسلامی حمله کرد.
آیت الله اعرافی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین همایش دکترین مهدویت که در مدرسه امام کاظم(ع) قم برگزار شد گفت: امت یک و نیم میلیاردی با بیش از ۵۰ کشور و دو سوم معادن و منابع جهان و مناطق سوق الجیشی، با سرمایه های فکری و معنوی و اندیشه های گرانقدر، امروزه دچار تفرقه و طعمه ای در دست مستکبران عالم است.

وی افزود: در این زمان نیازمند به بازگشت به امت و وحدت و همگرایی داریم؛ این همگرایی دارای تفاسیر مختلفی است؛ برخی تصور کرده اند که وحدت امت به معنی انتخاب یک مذهب و تحمیل آن بر همه امت ها که این مساله شدنی نیست.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: برخی دیگر فکر کرده اند، وحدت به معنی ادغام و تلفیق مذاهب است؛ این مساله نیز اصلا امکان پذیر نیست؛ برخی دیگر بیان می کنند که وحدت امت، بلامذهب است؛ برخی دیگر نیز می گویند که همه این مذاهب را باید حق بدانیم؛ این نظرات نمی تواند وحدت و همگرایی جهان اسلام را ایجاد کند؛ زیرا این فرضیه ها از نظر فلسفی و نظری درست نمی نماید.

وی گفت: اگر امام (ره)و گفتمان انقلاب ما بر وحدت تکیه کرده اند، مباحث مذکور را مدنظر ندارد؛ اتباع مکتب اهل بیت(ع) در حوزه استدلالات ورود کرده و در آن عرصه ها مستحکم هستیم.

آیت الله اعرافی اظهارکرد: باید با در نظر گرفتن تکثرات به دنبال وحدت باشیم؛ تفاوت مذاهب در اندیشه های مختلف دارای اقسام مختلف است؛ این تمایز در آموزه ها وانواع و اقسام مختلف تقسیم می شود.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: گاهی اوقات، اندیشه و آموزه ای در دین و مذهبی آمده و دین و مذهب دیگر، در آن قلمرو و موضع و اندیشه سخنی ندارد؛ نوع دوم آن است که در موضوعی، هر دو مذهب و دین ورود کرده اند؛ ولی سخن شان به نحو تباینی است؛ نوع سوم نیز به این معنی است که نسبت این آموزه ها عام و خاص و… هستند.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: تفاوت آموزه های ادیان به سه شکل منطقی قابل تصویر است؛ ولی در بحث مهدویت، عمدتا از نوع سوم است؛ این تفاوت به نحو عام و خاص و کلی و جزیی است؛ زیرا وقتی منابع کتب اهل سنت را با آنچه در روایات شیعه مقایسه کند، به این نتیجه می رسد که این مباحث عمدتا در نوع شکل سوم است.

وی گفت: آنچه در بحث مهدویت شیعه آمده، تفصیلی تر از منابعی است که در مذاهب دیگر بیان شده است؛ مسئله مهدویت اگر نگوییم که از تواتر لفظی در خیلی از گزاره ها برخوردار است، ولی از مباحث اجمالی آن در بسیاری از موضوعات برخوردار است.

آیت الله اعرافی اظهارکرد: علی رغم وجود تمایزها در گزاره های ادیان و مذاهب، پیرامون مهدویت، عمده تمایزها از نوع سوم است که حالت بیان و سکوت ندارد، بلکه حال عموم و خصوص و… دارد؛ مساله مهدویت انسانی، دینی، ابراهیمی، اسلامی و شیعی است.

عضو شورای عالی حوزه گفت: در اندیشه شیعی، منجی، یک شخص معین و حی و حاضر است؛ یعنی امام موعود(عج) در طول قرن ها زنده است و رابطه ما با ایشان زنده و فعال است؛ ایشان در عالم تشریع و تکوین موثر است و ارتباط با ایشان نیز امکان پذیر است و مدل زندگی اجتماعی و سیاسی بشر در عصر غیبت، یک مدل تعیین یافته نظام وار است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: به نظر می رسد که برخی از آیات اطلاق و تمامیت آیات آن به جز با قیام آخرالزمان و حاکمیت مطلق جهانی قابل تفسیر نیست؛ اکمال و اتمام نور خدا در زمین در قرآن بیان شده است که این مساله یک قله ای است که جز یک حاکمیت الهی در زمین محقق نمی شود.

وی گفت: مسئله رستاخیز جهانی و ظهور منجی جزو فلسفه خلقت است؛ اگر دنیا جز یک روز باقی نماند، قطعا ظهور پیدا می کند که این جمله در معارف ما بیان شده است؛ قوام و تمام خلقت و فلسفه آفرینش به چیزی وصل است که اگر یک روز از عالم نیز باقی نماند آن مساله باید رخ بدهد.

آیت الله اعرافی اظهارکرد: چند تفسیر داریم که مهدویت را روح و جهان تاریخ و فلسفه خلقت و مایه معنی دار شدن تمام تجلیات عالم می داند.

عضو شورای عالی حوزه گفت: امت ما نیازمند بازگشت مشترک و مقابله با هجمه دشمنان به ایمان و اخلاق و انسانیت است؛ این امید در مواجهه به جبهه شیطان تنها با مهدویت ایجاد می شود؛ امت اسلامی هیچگاه بدون امید نمی تواند از هویت خود صیانت کند و انتظار، امید تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی برای مقاومت در مقابل همه هجمه های شیطانی است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: نباید انتظار را تنها در لایه فردی معنی کرد؛ انتظار فردی یک پدیده و هویت اجتماعی و موتور محرک و ابزار صیانت از فکر و هویت انسانی در مقابل همه هجمه ها است؛ انتظار به این معنی نیست که همه چیز به دوره موعود گره خورده است؛ بلکه همین امروز نیز مایه امید و موتور حرکت در جهان اسلام است.

وی گفت: انتظار مقوله تمدنی است؛ در سایه انتظار و ارزش های مهدوی می توان همه شریعت پیامبر(ص) را زنده کرد و امت را زیر یک پرچم جمع کرد؛ این حقیقت در راهبرد انتظار وجود دارد؛ در همین برهه های اخیر یک شاهزاده نادانی که از معارف دین چیزی نمی داند به آموزه های همه امت با جمله ای که گفت که « آنها به مهدی» معتقد هستند توهین کرد؛ علمای مذاهب به او خواهند گفت که کسی که تو به آن توهین کردی امتداد شریعت پیامبر خدا است و در تمام مذاهب وجود دارد.

آیت الله اعرافی اظهارکرد: عجیب است که آنها در یک گردش عجیب از یک رویکرد متحجرانه به افراط غربی روی آوردند، ولی همه مذاهب اسلامی از اسلام ناب و پیامبر (ص)و صحابه ایشان جدا نمی شوند و در نهایت به اصالت و اندیشه انتظار باز خواهد گشت.

عضو شورای عالی حوزه فت: جریانات افراطی در هر گوشه ای که باشد مورد قبول ما نیست و اندیشه انتظار همه حاشیه ها را به گوشه ای سوق داده و امت را به وحدت می رساند.