سخنگوی وزارت امور خارجه:

اظهارات وزیر خارجه ترکیه در مونیخ را غیرسازنده می دانیم

بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان غیرسازنده وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ، اظهار داشت: کسانی که در سودای خام بازگشت به امپراطوری اند و به اقدامات مداخله گرایانه، غیرقانونی و غیرمشروع و حمایت از گروه های تروریستی دست زده و موجب خونریزی و افزایش تنش و بی ثباتی در منطقه می شوند، نمی توانند با فرافکنی از زیر بار مسئوولیت چنین اقداماتی شانه خالی کنند.

به گزارش نوید تهران،قاسمی افزود: آنها باید بدانند که بی ثباتی و ناامنی در منطقه مقصری جز آنها و برخی دیگر از کشورهای متوهم ندارد؛ و لذا نباید و نمی توانند با اتهام زدن به دیگران از گرداب خودساخته رهایی یابند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران همواره مبتی بر حفظ ثبات و امنیت تمامی کشورها و همسایگان قرار داشته و دارد؛ نقش و سیاستی که مورد اذعان بسیاری از دولت ها و ملت های منصف در منطقه و جهان قرار گرفته و با استقبال آنان مواجه است.