اطلاعيه سازمان هواپيمايي کشوري در خصوص جعبه سياه هواپيماي ATR سانحه ديده

به گزارش نویدتهران، سازمان هواپيمايي کشوري در خصوص جعبه سياه هواپيماي ATR سانحه ديده اطلاعیه ای صادر کرد.

پيرو اخبار منتشر شده مبني بر يافتن و انتقال جعبه سياه هواپيماي سانحه ديده، سازمان هواپيمايي كشوري اعلام مي دارد كوهنوردان اعزامي عضو گروه تجسس كه هم اكنون در محل سانحه در ارتفاعات دنا حضور دارند، در بين قطعات هواپيما، موفق به يافتن دو قطعه شده اند که مطابق با آموزش هاي ارائه شده، احتمال قوي مي دهند اين دو قطعه، جعبه سياه هواپيما باشند.

تا زمان انتقال قطعات و شناسايي آن توسط تيم تخصصي بررسي سانحه امكان تاييد رسمي يافتن جعبه سياه از طرف سازمان هواپيمايي كشوري ممكن نيست.

همچنين اين سازمان اصالت تصاوير منتشر شده از جعبه سياه هواپيماي سانحه ديده را تاييد نكرده و با توجه به اظهارات گروه تجسس، تاكنون امكان انتقال تصاوير از قطعات يافته شده ممكن نبوده است.

با توجه به برنامه ريزي انجام شده، قطعات در روز آتي به مركز هدايت عمليات تجسس و نجات منتقل خواهد شد و در حضور مقام قضايي ذيصلاح و نماينده گروه بررسي سانحه تحويل گرفته مي شوند اطلاعات رسمي پس از ارزيابي قطعات توسط مقامات قضايي و گروه بررسي سانحه اعلام خواهد شد.

سازمان هواپيمايي كشوري اميدوار است پس از تاييد اصالت قطعات، تسريع قابل توجه در فرايند بررسي سانحه و كشف علل اين رويداد حاصل شده و نتايج بررسي ها به سرعت در اختيار مقامات مربوطه و عموم مردم قرار گيرد.