اطلاعيه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه اين نهاد

به گزارش نویدتهران،اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان در اطلاعیه‌ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه اين نهاد پاسخ داد.

بسم الله الرحمن الرحيم

بودجه سال ۱۳۹۷ شوراي نگهبان جديدترين موضوعي است كه دستمايه انتقاد، شبهه افكني، هجمه و در برخي موارد توهين به اين نهاد قرار گرفته است. البته شوراي نگهبان همچون گذشته منتقدان منصف را قدر مي نهد و از انتقادات دلسوزانه آنها استقبال مي كند، اما در اين ميان شاهد نظرات غيرمنصفانه‌اي نيز بوديم كه بيش از آن كه برپايه استدلال‌هاي متقن، بيان شده باشد، نتيجه اشتباهات مضحكي حاصل از عدم آشنايي با اعداد و ارقامند كه اعتبار برخي رسانه هاي رسمي را زير سؤال برده اند. اين كه يك روزنامه(۱) بودجه شوراي نگهبان در سال ۹۷ را ۱۰۵۷ ميليارد تومان اعلام كند و يا اين كه روزنامه ديگري(۲) بودجه سال ۹۶ شوراي نگهبان را ۱۲۸۷ ميليارد تومان اعلام كند، شايد در ظاهر اشتباهي در حد جا انداختن يك مميز باشد، اما به جهت تأثيري كه در ذهن مخاطبان مي گذارد و پايه تحليل هاي عجيب و غريب برخي اهالي سياست قرار مي گيرد، نمي توان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت.
اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان با تكذيب اين ادعا كه اين نهاد با وجود عدم برگزاري انتخابات در سال ۱۳۹۷، براي نظارت بر برگزاري انتخابات درخواست بودجه كرده است، كساني كه تمايل دارند در حوزه هاي تخصصي اظهار نظر كنند را به كسب اطلاعات دقيق در آن حوزه فرا مي‌خواند.

۱- روزنامه جمهوري اسلامي، يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ، شماره ۱۱۰۷۳، صفحه ۲.
۲- روزنامه اعتماد، يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ، شماره ۴۰۰۷ ، صفحه ۲.