مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تاکید کرد:

اضافه کردن سبوس به آرد در نانوایی ها غیربهداشتی است

به گزارش نویدتهران،مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با تاکید بر کاهش سبوس گیری از آرد، گفت: برخی از نانوایان سبوس فله ای از کارخانجات آرد خریداری می کنند و به آرد مصرفی اضافه می کنند که این کار به هیچ عنوان بهداشتی نبوده چرا که ممکن است به هنگام جداسازی سبوس، آلودگی های شیمیایی، میکروبی و قارچی برای سبوس ایجاد شود.

دکتر زهرا عبداللهی در خصوص کیفیت آرد و نان موجود، گفت: به دنبال مصوبه شواری عالی سلامت و امنیت غذایی مبنی بر اجرای استانداردها لازم در مورد آرد و نان، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند مسئولیت پایش اجباری استاندارد نان را برعهده بگیرند و بازرسین بهداشت محیط میزان نمک موجود در نان(که باید کمتر از یک درصد باشد) و میزان جوش شیرین را بررسی می کنند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان این که طبق آخرین گزارشات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ۵۰ درصد نانوایی ها استاندارد های نمک در نان را رعایت می کنند، افزود: نان مهم ترین منبع دریافت نمک در غذای ایرانی ها است و به طور متوسط ایرانی ها روزانه ۳۰۰ تا ۳۱۰ گرم نان مصرف می کنند که با اجرای ۱۰۰ درصدی کاهش میزان نمک در نان، می توان روزانه ۳ گرم نمک مصرفی را کاهش داد تا با کاهش میزان نمک مصرفی از بروز بیماریهای غیرواگیر مثل فشارخون، دیابت و سکته های قلبی و مغزی جلوگیری شود.

دکتر عبداللهی یکی از معایب آرد توزیع شده در نانوایی ها را سبوس گیری بیش از اندازه از آرد توسط کارخانجات آرد بیان کرد و گفت: در صدد هستیم که میزان سبوس گیری از آرد را کاهش دهیم تا بتوانیم بروز بیماری های غیرواگیر را کاهش دهیم.