وزیر نیرو در کنفراس برق تاکید کرد:

اصلاح مصرف آب و برق تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود

به گزارش نویدتهران،وزیر نیرو با تاکید بر اینکه موضوع اصلاح مصرف آب و برق باید تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود، گفت: دوره اینکه تنها از بالا به توصیه و بخشنامه و صرفا با زیرنویس در شبکه‌های تلویزیونی این مسائل را ترویج کنیم گذشته است.

رضا اردکانیان در سی و سومین کنفرانس برق طی سخنانی صنعت برق را یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‎‌های فعالیت و توسعه در تمامی دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه برشمرد و افزود: این بخش همواره در ارتباط نزدیک با جامعه علمی بوده و از ظرفیت‌های علم و فناوری برای بهبود کار خود بهره‌مند شده است.
وی ادامه داد: کوشش مستمر و مشترک جامعه دانشگاهی و پژوهشی از یک سو و تلاش صنعت برق، وزارت نیرو و دست‌اندرکاران داخلی و خارجی از سوی دیگر منجر به برگزاری این کنفرانس سالانه می‌شود، بنابراین این کنفرانس صرفا یک رویداد علمی و یا اجرایی نیست، بلکه پیوند میان دو این حوزه است. محلی که انتظار می‌رود یافته‌های علمی از یک سو و شناخت دقیق و عمیق مسائل صنعت برق از سوی دیگر منجر به ارائه راه‌حل‌های خلاق علمی و کارآمد برای مشکلات موجود شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: کنفرانس صنعت برق می‌بایست انعکاس خرد انباشته شده در کشور شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و کلیت صنعت باشد. هر چه فعالیت‌های علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی‌ ما غنی‌تر باشد و هر چه نیاز به خرد در تصمیم‌ گیری‌ها در صنعت بیشتر باشد طبیعتا برآیند این کنفرانس نیز قابل مشاهده‌تر خواهد بود.
اردکانیان افزود: رشد مستمر برگزاری کنفرانس می‌تواند علامتی مبنی بر کارکرد با کیفیت هر دو عرصه یاد شده باشد.
وی ادامه داد: آنچه که در مدت زمان برگزاری این کنفرانس شاهد آن هستیم باید حاصل یک برنامه‌ریزی هوشمندانه باشد همچنان که در سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مشخص شده است سهم تحقیقات در ارزش افزوده ملی ما طی افق چشم انداز باید به چهار درصد ارزش افزوده ملی برسد. حال سوال این است در حال حاضر مقدار کمّی قابل اتکای ارزش افزوده صنعت برق چقدر است؟ چه میزان در تحقیقات سرمایه گذاری می‌شود؟ آیا در افق چشم‌انداز به هدف گذاری تعیین شده در سند یاد شده خواهیم رسید؟
وی برنامه اصلی وزارت نیرو در این دوره را مدیریت مصرف و تقاضا دانست و افزود: در این بین با نادیده گرفتن عرصه مسائل اجتماعی و ارتباط با مصرف کننده و پرداختن به سازوکارهای آن و همچنین با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مناطق مشابه که در دوره‌های گذشته چنین عرصه‌های را طی کرده‌اند و به نتایح خوبی رسیده‌اند، ممکن است ما فرصت را از دست بدهیم.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وجوه اجتماعی مدیریت منابع زیست محیطی به ویژه انرژی در کشور ما یک واقعیت انکارناپذیر است، عنوان کرد: این مهم باید در برنامه‌ها، پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌های ما در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف چه در دولت چه در مجلس و چه در دانشگاه‌ مورد توجه قرار بگیرد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کنفرانس سالانه برق به عنوان یک ابزار و فرصت مناسب به کار گرفته شود و ما در طول سال تا قبل از زمان برگزاری کنفرانس بعدی بتوانیم با ارتباط صحیح و منظم با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌های که در عرصه‌های علوم انسانی به این مسائل می‌نگرند و می‌پردازند و همچنین با محققان و پژوهشگران و اساتید داخلی و خارجی بتوانیم تا حدود زیادی جبران مافات کنیم و وجه اجتماعی مدیریت منابع زیست محیطی را بدون واهمه از این مسئله که ممکن است موجب سستی در عرصه‌های تولید شود، بپردازیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما ناگریز از یک گفت‌وگوی سازمان یافته با سیاست‌گذاران، تصمیم سازان، تصمیم‌گیران، رسانه‌ها به عنوان پل‌های ارتباطی با مصرف‌کنندگان و در نهایت خود مصرف کنندگان در بخش‌های مختلف هستیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: ما بایستی این امر را به عنوان یک تخصص و هنر بدانیم. ما باید باور داشته باشیم که اگر در این زمینه توفیقی نداشته باشیم مطمئنا مجال زیادی هم برای پنهان ماندن یا پنهان شدن پشت دیوار قیمت تکلیفی نداریم و به زودی باید پاسخگوی بحث قیمت تمام شده نیز باشیم.
اردکانیان خاطرنشان کرد: به هر حال قابل انکار نیست که شیوه‌های مدیریتی تاثیر چشم‌گیری در هزینه تولید و قمیت تمام شده کالا و محصول دارد. این مهم هم تنها منحصر به بخش برق نیست و در تمامی عرصه‌های این گونه است که اگر ما به شیوه‌های مدیریتی بپردازیم و اگر رفت و آمدهای بهینه را سرلوحه کار قرار بدهیم طبیعتا زمینه‌های لازم برای دور شدن از قیمت تکلیفی نیز فراهم می‌شود.
وی یادآور شد: در هفته‌های گذشته دستاوردهای خوبی در جهت اتخاذ تصمیمات پشتیبانی کننده برای تامین منابع لازم جهت اجرای طرح‌های تولید آب و برق داشته‌ایم و این مسیر همچنان نیز ادامه خواهد داشت. در این بین تدقیق در چگونگی این موفقیت‌ها و رساندن مجموعه‌هایی که در ابتدای امر هیچگونه موافقتی با این راهکار نداشتن و حتی حاضر به بازکردن این مباحث هم نبودن تا رسیدن به جایی که خود همان سازمان‌ها و افراد پیشنهاد دهنده این چاره جویی‌ها و گره گشایی‌ها باشند دستاورد مهمی است که به اعتقاد من در باز کردن این موضوع مدیران ارشد آب و برق سهم عمده ای را ایفا کرده‌اند.
وزیر نیرو در پایان گفت: اگر در زمینه قیمت تکلیفی هم هنوز گره کوری وجود دارد سهم و نقش خودمان را کم نبینم و قطعا می بایست کار بیشتری صورت بگیرد و اطلاع رسانی مناسبت تری در جامعه انجام شود. باید حضور نیروهای جوان، پژوهشی و آشنا به عرصه علوم اجتماعی که بتوانند بخش آب و برق را کمک و تکمیل کنند بیشتر شود تا موضوع اصلاح مصرف تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود. دوره‌ی این موضوع که تنها از بالا به توصیه و بخشنامه و صرفا با زیرنویس در شبکه‌های تلویزیونی این مسائل را ترویج کنیم گذشته است.