دکتر زهرا عبداللهی:

اصلاح الگوی غذایی با فرهنگسازی و آموزش میسر می شود

به گزارش نویدتهران،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح الگوی غذایی در کارکنان در درجه اول، نیازمند فرهنگسازی است، گفت: گذراندن دوره اجباری تغذیه برای کارکنان الزامی است.

دکتر زهرا عبداللهی در همایش بهبود تغذيه در جامعه كاركنان، گفت: کارکنان، قشر فعال کشور هستند و از طرفی بیشترین میزان ابتلا به بیماری های غیرواگیر هم در این گروه است.

وی با تاکید براینکه الگوی غذایی مردم تغییر کرده است، گفت: گذار اپیدمیولوژیک تغذیه در کشور اتفاق افتاده است و مردم در الگوی غذایی خود ریسک فاکتورهایی مانند نمک و چربی را بیشتر مصرف کرده و مواد غذایی پیشگیری کننده از بیماری ها همچون سبزی و حبوبات را کمتر مورد استفاده قرار می دهند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره براینکه زندگی کارکنان هم دستخوش تغییرات الگوی غذایی شده است، خاطرنشان کرد: برای اصلاح این موضوع باید چند راهکار درپیش گرفت که در درجه اول، آموزش و فرهنگسازی تغدیه ای برای جامعه کارکنان است، چراکه اگر آموزش وجود نداشته باشد و در ابتدا به سراغ آشپزخانه ها برویم و خواهان غذای کم نمک و کم چرب برای کارکنان باشیم، راه به جایی نمی برد، زیرا با اعتراض آنها مبنی بر بی مزه بودن و خشک بودن غذا مواجه می شویم.

دکتر عبداللهی با بیان اینکه گذراندن دوره اجباری تغذیه برای کارکنان الزامی است و باید این دوره برای آنها درنظر گرفته شود، تصریح کرد: در تمام دستگاه های اجرایی باید حداقل اطلاعاتی درمورد تغذیه مناسب به کارکنان داده شود و آشپزخانه هایشان نیز تسهیلات و تجهیزات لازم برای طبخ غذا با روش مناسب را داشته باشند.

وی گفت: برای اینکه وضعیت الگوی غذایی مردم اصلاح شود، صنعت و استانداردهای محصولات غذایی هم سهیم هستند؛ صنعت غذایی باید تشویق شود تا محصولات کم چرب تولید کند و نمک و قند محصولات را کاهش دهد که این اقدام با همکاری صنایع غذایی کشور و پیگیری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد درحال انجام است.