از سوی رئیس قوه قضاییه؛

اصلاحيه دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيک قضايی ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، اصلاحيه دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيک قضايی را ابلاغ کرد.

به گزارش نویدتهران، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

اصلاحيه دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيک قضايی

در اجرای ماده ۲ آيين نامه ارائه خدمات الكترونيک قضايی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رييس قوه قضاييه ، مواد ۷ ، ۱۱، ۱۳، ۱۴،‌ ۲۲ و ۲۴ دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيک قضايی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ به شرح زير اصلاح و جايگزين مواد فوق و تبصره های آن می شود.

ماده ۷ ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ ـ دارا بودن مدرک کارداني یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رايانه و فناوري اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
۲ ـ داشتن حداقل بیست ‌و پنج سال سن
۳ ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
ماده ۱۱‌ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ؛
ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رئیس مرکز؛
ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛
د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل.
ماده ۱۳ ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رئیس مرکز؛
۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به ‌پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز؛
۳ ـ مدير يا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ ـ يك نفر نماينده مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
۵ ـ مدير عامل كانون.
تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیأت ‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۴ ـ اعضای هیأت‌ مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی،‌ يك نفر را با اكثريت آراء ترجيحاً از بين مديران دفاتر خدمات، به عنوان مدير عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۱۳ اين دستورالعمل، یک نفر را به عنوان رئیس هيات مديره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت‌ مدیره با حضور اكثريت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت‌ مدیره با راي اکثریت اعضاي هيات مديره معتبر است. مدير عامل كانون نماينده قانوني كانون در اجراي مصوبات هيات مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدير عامل كانون بايد به صورت تمام وقت در كانون حضور داشته باشد و براي اداره دفتر خود كفيل معرفي كند.
ماده ۲۲ ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجديدنظر بودن در هيات تجديدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اعضای هیأت بدوی و تجديدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ ـ دو نفر از قضات براي هريك از هيات ها به انتخاب رييس مركز؛
۲ ـ یک نفر نماینده کانون غیر از افراد هیأت‌ مدیره در هيات بدوي؛
۳ ـ يك نفر نماينده اداره كل در هيات تجديدنظر.
تبصره ۱ ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رئیس هیأت‌ انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رئیس هیأت انشاء می‌شود.
ماده ۲۴ ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۲۳ اين دستورالعمل قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رئیس مرکز قابل تجدیدنظر در هیأت‌ تجدیدنظر است.
این اصلاحيه در تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه رسید و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.