بنابر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان؛

«اشرف غنی» اکثریت آرا را کسب کرد

به گزارش نویدتهران،بنابر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، «اشرف غنی» با کسب ۵۰.۶۴ درصد، از اکثریت آرای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برخوردار است.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات افغانستان، نتایج چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

«محمد اشرف غنی» ۵۰/۶۴ درصد

«عبدالله عبدالله» ۳۹.۵۲ درصد

«گلبدین حکمتیار» ۳.۸۵ درصد

«رحمت الله نبیل» ۱.۸۶ درصد

«فرامرز تمنا» ۰.۹۹ درصد

«سید نورالله جلیلی» ۰.۸۵ درصد

«عبدالطیف پدرام» ۰.۶۹ درصد

«عنایت الله حفیظ» ۰.۶۲ درصد

«محمد حکیم تورسن» ۰.۳۶ درصد

«احمد، ولی مسعود» ۰.۲۲ درصد

«محمد شهاب حکیمی» ۰.۱۶ درصد

«غلام فاروق» ۰.۰۹ درصد

انتخابات افغانستان ششم مهر برگزار شد و تاکنون دو بار اعلام نتایج به تعویق افتاده بود. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بعد از رسیدگی به شکایات نامزد‌ها اعلام شود.