مديرعامل سازمان صنايع كوچك اعلام كرد:

اشتغالزايي ۸۵۵ هزار نفري واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا شهريورماه امسال

به گزارش نویدتهران،معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: تا پايان شهريورماه امسال در مجموع ۴۲ هزار و ۱۶۰ واحد در شهركها و نواحي صنعتي مورد بهره برداري قرار گرفته كه با توجه به اينكه ميانگين اشتغال هر واحد كوچك و متوسط ۲۰ نفر است با بهره برداري از اين واحدها زمينه اشتغال براي ۸۵۴ هزار و ۶۱۵ نفر فراهم شده است.

دكتر صادق نجفي در گفتگويی با بيان اين مطلب افزود: تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي مصوب با احتساب مناطق ويژه اقتصادي تا پايان شهريور ماه امسال ۹۷۸ فقره است كه شامل ۵۶۹ شهرك صنعتي و ۴۰۹ ناحيه صنعتي مي باشد.

وي با اعلام اينكه ۸۰۷ شهرك و ناحيه صنعتي در حال بهره برداري در كشور وجود دارد، تصريح كرد: ۴۹۷ مورد آن شهرك صنعتي و ۳۱۱ مورد ديگر ناحيه صنعتي هستند.

دكتر نجفي با بيان اينكه ۶۵ شهرك و ناحيه صنعتي تخصصي در كشور داريم، گفت: تا پايان شهريورماه امسال ۷ شهرك فناوري در كشور مصوب شده است و ۶ شهرك فناوري به بهره برداري رسيده است كه اين شهركهاي فناوري مورد بهره برداري در شهرهاي مشهد، تبريز، اروميه، همدان، فارس و اصفهان هستند.

معاون وزير صمت همچنين با اشاره به پايان مطالعات دو شهرك فناوري قزوين و گيلان گفت: شهرك فناوري استان تهران نيز در حال طراحي مجدد مي باشد.

دكتر نجفي در بخش ديگري از اين گفتگو با اعلام اينكه ۶ شهرك صنعتي مستقر در مناطق آزاد تجاري در كشور وجود دارد، اضافه كرد: اين شهركها آبادان، آبادان۲، خرمشهر، انزلي، ماكو و ماكوي۲ هستند.همچنين ۹ منطقه ويژه اقتصادي در كشور داريم.

وي با اشاره به فعاليت مراكز خدمات فناوري كسب و كار در كشور، گفت: ۵ مركز خدمات فناوري كسب و كار در دست ساخت است و ۳۶ مركز به بهره برداري رسيده است.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ادامه بيان كرد: ۲ مجتمع فناوري اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاري به بهره برداري رسيده در كشور داريم.

دكتر نجفي با اعلام اينكه تا پايان شهريورماه امسال در مجموع ۴۲ هزار و ۱۶۰ واحد در شهركها و نواحي صنعتي مورد بهره برداري قرار گرفته است، گفت: با بهره برداري از اين واحدها زمينه اشتغال براي ۸۵۴ هزار و ۶۱۵ نفر فراهم شده است.

وي همچنين تعداد قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي كشور تا پايان شهريورماه را ۷۴ هزار و ۵۲۰ فقره اعلام كرد و افزود: اين رقم در شش ماهه اول امسال ۲ هزار و ۱۲۴ مورد و در شش ماهه دوم سال گذشته يك هزار و ۴۸۳ مورد بوده است.