استاندار تهران تاکید کرد:

استمرار منع تردد شبانه


به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره به استمرار منع تردد شبانه بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به محدودیت‌های شبانه ناشی از کرونا و نزدیک شدن به آغاز سال جدید اظهار داشت: موضوع جدیدی نیست و همان محدودیت‌هایی که اعمال شده و ستاد کرونا تدوین کرده است را داریم و از همه مردم خواهش می‌کنیم که همکاری کنند.

وی تاکید کرد: در تهران با این تراکم جمعیت باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی گرفته شود.

استاندارتهران با بیان اینکه منع تردد شبانه کمرنگ‌تر شده است، افزود: باید پروتکل‌ها اجرا شود تا شرایط شکننده و ناپایدار تهران به مرحله تثبیت برسد.

محسنی بندپی در مورد امکان تغییر طرح منع تردد شبانه خاطرنشان کرد: منع تردد شبانه از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح همچنان برقرار است.